Z życia Kościoła.

Bierzmowanie w Maciejowie

W uroczystość patronalną św. św. Piotra i Pawła w Maciejowie, Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski udzielił Sakramentu Bierzmowania trzydziestoosobowej grupie młodzieży.

Na to patronalne święto do Maciejowa przybyli Księża Dziekani z parafii Żółkiewka i Długi Kąt, jak również licznie zgromadzili się księża proboszczowie z okolicznych naszych parafii.
Maciejow1993_06_29 Pierwszego Księdza Biskupa oraz Gości powitał proboszcz parafii, ks. Krzysztof Fudala wraz z Prezesem Rady Parafialnej.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował Pierwszy Biskup wraz z księdzem dziekanem Stanisławem Kozałem i księdzem dziekanem Jacentym Sołtysem. Homilię, nawiązującą do postaci św. św. Piotra i Pawła wygłosił ks. Marian Madziar.

Na zakończenie Mszy Świętej do wiernych przemówił Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, który pokrótce przypomniał historię parafii w Maciejowie. Mówca zwrócił szczególną uwagę na wielkie zaangażowanie w pracy duszpasterskiej poprzedników obecnego proboszcza: ks. Jerzego Dunina, ks. Franciszka Rumińskiego, ks. Bogdana Tymczyszyna oraz ks. Romana Marszałka. Pierwszy Biskup z wielkim uznaniem zwrócił się do Parafian z Maciejowa, od lat tak bardzo zaangażowanych w życie parafialne.

Mimo tego, iż uroczystość patronalna w Maciejowie tego roku wypadła w dzień powszedni, cały kościół oraz przyległy plac kościelny wypełniony był wiernymi, co świadczy o tym, iż parafia polskokatolicka w Maciejowie kierowana obecnie przez młodego duszpasterza, jest parafią żywą, a społeczność wiernych bardzo przywiązana jest do swojego Kościoła.

Maciejow1993_06_29

Niech Bóg błogosławi wszystkim Parafianom z Maciejowa i ich Duszpasterzowi.

Maciejow1993_06_29

Ks. Tomasz Rybka