Z życia Kościoła.

Bierzmowanie w Krzykawie-Małobądzu

KrzykawaMalobadz1993_06_06 W czasie uroczystości głos zabrał bp Wiktor Wysoczański, których wszystkich bardzo serdecznie powitał
Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania
KrzykawaMalobadz1993_06_06

W Uroczystość Przenajświętszej Trójcy — 6 czerwca 1993 r., o godz. 11.00 — w parafii pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu, bp Wiktor Wysoczański (rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie) udzielił 60-ciu młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.

W słoneczną i upalną niedzielę, dostojnego Gościa przywitał proboszcz parafii ks. Jerzy Białas wraz z Radą Parafialną, Bracią Górniczą i Strażacką oraz z rzeszą wiernych parafian. Jednocześnie ks. J. Białas poprosił Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, przez który — jak powiedział Ksiądz Proboszcz — bierzmowani mają stać się szermierzami Jezusa Chrystusa, który udzieli im Ducha św. przez ręce Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa.

Dostojny Gość, po słowach powitalnych Księdza Proboszcza, pozdrowił wszystkich zgromadzonych, przekazując także życzenia od Pierwszego Księdza Biskupa Tadeusza Majewskiego oraz od Księdza Biskupa Ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej Jerzego Szotmillera. Następnie bp Wiktor Wysoczański rozpoczął uroczystą Mszę św., w asyście ks. dziek. Czesława Siepetowskiego — proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Krakowie, oraz ks. prob. Krzysztofa Mendelewskiego z Rokitna Szlacheckiego, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Kaznodzieja podkreślił, iż Sakrament Bierzmowania jest Sakramentem Ducha św., którego udziela nam Chrystus przez
biskupów — następców apostołów. Jest to wielki dar, który może być wykorzystany, aby udoskonalić człowieka, bądź odrzucony przez brak współpracy z łaską Boga udzieloną w Duchu Świętym.

Po kazaniu przemówił ks. dziek. Czesław Siepetowski, który w swym przemówieniu przypomniał zasługi ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego w pierwszych latach powstawania parafii pw. św. Barbary. Jednocześnie z wielką radością złożył serdeczne życzenia Księdzu Biskupowi z racji 10-lecia sakry biskupiej.

Po skończonej uroczystości, Dostojny Gość złożył serdeczne życzenia młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, by wiernie trwała przy Chrystusie i Jego Kościele oraz wyraził wielkie słowa uznania dla pracy tutejszego proboszcza, ks. Jerzego Białasa, który materialnie i duchowo ożywił parafię (w krótkim czasie wybudował razem z parafianami piękną plebanię). Księdzu Proboszczowi życzył błogosławieństwa Bożego i zdrowia na dalszą pracę. Bp W. Wysoczański mówił też o bardzo zaangażowanej pracy ks. dziek. Tadeusza Gotówki.

Ksiądz Poboszcz w imieniu swoim i całej parafii wraz z życzeniami i podziękowaniami wręczył Dostojnemu Gościowi i Jubilatowi kosz kwiatów, jako symbol pamięci i miłości. Gorąca modlitwa, dary Ducha św. rozpaliły serca wszystkich, którzy brali udział w tej uroczystości.

Ks. Krzysztof Mendelewski