Z życia Kościoła.

Dar serca dla polskiego lecznictwa

Działalność prof. Zbigniewa Religi — kierownika Katedry Kardiochirurgicznej Akademii Medycznej w Katowicach jest znana i ceniona nie tylko w kraju, ale również w całej Europie i za oceanem. Prof. Religa jest jednym z najwybitniejszych chirurgów na świecie, dokonującym operacji na otwartym sercu, jak również przeszczepu serca.

W obecnej, trudnej sytuacji polskiego lecznictwa prof. Religa napotyka na wiele trudności. Stąd też każda pomoc nadchodząca dla Szpitala w Zabrzu, gdzie dokonuje się skomplikowanych operacji serca, jest obecnie bardzo cenna.

To już nie po raz pierwszy z wielką pomocą dla polskich szpitali występuje Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z dużym zaangażowaniem i poparciem Pierwszego Biskupa PNKK Jana Swantka przeprowadzono wiele znaczących akcji charytatywnych dla naszego kraju, dzięki którym polskie szpitale wzbogaciły się między innymi o dziesiątki sztucznych nerek i ogromne ilości sprzętu medycznego.

Warszawa1993_06_16 Od lewej: dr George E. Cimochowski - główny chirurg i specjalista d/s serca w Głównym Szpitalu w Willkes-Barre: w środku red. Mieczysław Grochowski oraz ks. Czesław Kuliczkowski z Plmouth, członek Komitetu Pomocy Polsce


Ks. Cz. Kuliczkowski zwrócił uwagę na osobę prof. Religi, który także w Stanach Zjednoczonych cieszy się ogromnym szacunkiem
Warszawa1993_06_16
Akcja pomocy dla naszego kraju kontynuowana jest w dalszym ciągu, ze strony polskiej koordynuje ją Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski.

15 czerwca 1993 r. nadszedł do Warszawy kolejny transport medyczny z USA. Tym razem był to dar do wyłącznej dyspozycji prof. Zbigniewa Religi. Na dar wartości.500 tysięcy dol. am. złożył się najnowocześniejszy sprzęt kardiochirurgiczny, a w tym ‘n.in. oksygenator membranowy — unikat w polskiej medycynie.

Uroczystość przekazania daru odbyła się w Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie dnia 16 czerwca 1993 r. Wzięli w niej udział: prof. Zbigniew Religa, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, przedstawiciele prasy, Radia i Telewizji.
Warszawa1993_06_16
Odbiór części ładunku z Głównego Szpitala w Wilkes-Barre: pani Denis Hohol -sekretarka dra Cimochowskiego, Jan Andrzejewski - główny sekretarz Polsko-Narodowej "Spójni", ks. Czesław Kuliczkowski - koordynator Akcji Pomocy Polsce