Z życia Kościoła. ChAT

Inauguracja roku akademickiego 1992/1993 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Warszawa_ChAT1992_10_05
Przemawia Rektor ChAT - bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
W dniu 5 października 1992 r. odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie inauguracja roku akademickiego 1992/93. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne odprawione przez ks. dra Tomasza Wójtowicza i ks. dra Jerzego Teofiluka. Okolicznościową homilię wygłosił bp Jeremiasz, który — nawiązując do słów św. Pawła z Listu do Galatów (2, 11-14) — zachęcał słuchaczy do otwartości i odwagi w wyznawaniu Prawdy. Warszawa_ChAT1992_10_05
Reprezentanci trzech sekcji złożyli ślubowanie w imieniu wszystkich nowoprzyjętych

Na uroczystość przybyli: bp Zdzisław Tranda — prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnicy Kościołów, których studenci kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawiciele władz państwowych i warszawskich wyższych uczelni, goście zagraniczni i krajowi, pracownicy naukowi oraz studenci ChAT.

Uroczystość rozpoczął rektor ChAT — bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, który witając wszystkich bardzo serdecznie, szczególne słowa powitania skierował do gości zagranicznych: bpa Tadeusza Pepłowskiego z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz bpa Gerharda Anselmusa van Kleefa, pani Gerdy Glazemaker-de Groot i pana Jana Diederika ter Brugge — oficjalnych reprezentantów Kościoła Starokatolickiego w Holandii.

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański wiele miejsca w swym przemówieniu poświęcił na omówienie osiągnięć, najnowszych planów i problemów Akademii. - Trudna jest sytuacja finansowo-lokalowa ChAT. W zeszłym roku został powołany Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Dziś już na naszej uczelni, w trzech sekcjach, studiuje ponad 370 osób. Nic więc dziwnego, że brakuje sal wykładowych, a od kilku lat trudna jest także sytuacja finansowa.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał bp Zdzisław Tranda — prezes PRE.

Po tych przemówieniach nastąpił wzruszający moment immatrykulacji studentów przyjętych na I rok studiów. Reprezentanci trzech sekcji złożyli ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów.

Na zakończenie ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko wygłosił interesujący wykład na aktualny dziś temat: „Renesans prawa natury”.