Z życia naszych parafii.

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie

Warszawa1992_06_18
Mszę św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu celebruje ks. Tomasz WójtowiczW tym roku, tj. 1992, Mszę Świętą z wystawieniem Najświętszego Sakramentu celebrował proboszcz parafii katedralnej ks. dziekan Tomasz Wójtowicz. Natomiast uroczystą procesję do ołtarzy poprowadził biskup Wiktor Wysoczański, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a zarazem prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Przy poszczególnych ołtarzach ewangelie śpiewali w kolejności: ks. senior Czesław Jankowski, ks. Ryszard Dąbrowski, ks. Tomasz Wójtowicz i diakon Witold Jabłoński.
Jak w każdą uroczystość Bożego Ciała, tak i w tym roku wyruszyły z wszystkich parafii polskokatolickich w naszym kraju na ulice miast i drogi wiejskie procesje eucharystyczne. Z wiarę i miłością do Jezusa Chrystusa wierni naszego Kościoła kroczyli za Panem i Zbawicielem, Który niesiony w złocistych monstrancjach wyszedł, aby obejrzeć nasze zagrody, a także I to, jak się powodzi dzieciom Jego. Udział we Mszy Świętej w tym uroczystym dniu, udział w procesji do ołtarzy, to był również wyraz naszego przekonania, że z Chrystusem chcemy iść
nie tylko w ten jeden dzień, ale zawsze, przez całe życie; iść razem z Bogiem i ludźmi. Nie można bowiem iść z Bogiem bez ludzi, obok ludzi. Nie można też iść przez życie tylko z ludźmi, zapominając o Bogu lub Go odsyłając na boczny tor.

Te i podobne myśli przenikały nasze serca i umysły podczas tegorocznych uroczystości Bożego Ciała.

Uroczystość ta ma zawsze szczególną oprawę w parafii katedralnej w Warszawie, przy ul. Szwoleżerów. Wierni liczniej niż w zwykłe niedziele przybywają do kościoła. Chór katedralny podnosi splendor uroczystości swoimi śpiewami. Wszyscy przystępują do spowiedzi świętej i komunii świętej. Bo to jest ten dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, za dar Ciała i Krwi Pańskiej.
Warszawa1992_06_18
Uroczystą procesję do ołtarzy prowadził bp Wiktor Wysoczański (trzeci ołtarz)

Wszystkie ołtarze, tak jak nakazuje tradycja i potrzeba serca, wystrojone były kwiatami i symboliką eucharystyczną. Jednakże szczególne zainteresowanie wzbudzał ołtarz trzeci, gdzie ustawione były sztandary tych państw, w których działają Starokatolickie Kościoły Unii Utrechckiej. Ołtarz trzeci swym wystrojem i symboliką podkreślał, że choć dzielą nas języki, granice, zwyczaje i tradycje, to jednak tworzymy jedno w Panu, jeden Kościół Chrystusowy, w którym Eucharystia jest źródłem naszej jedności w wierze i źródłem miłości chrześcijańskiej.

I w tym też duchu, w duchu miłości i jedności, na zakończenie uroczystości Bożego Ciała bp Wiktor Wysoczański udzielił zgromadzonym wiernym, miastu, krajowi liturgicznego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

A wszyscy, trwając w pokornym pokłonie, na klęczkach prosiliśmy słowami pieśni:  CHRYSTE KRÓLUJ, CHRYSTE ZWYCIĘŻAJ!  SWOJĄ MIŁOŚĆ ODNÓW W NAS!!!

A. W.