Z życia naszych parafii

Uroczystości Dziękczynne w Lublinie

W dniu 10 maja 1992 r. została odprawiona w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji wymazania ekskomuniki (Scranton, USA, 15 lutego 1992 r.), rzuconej przez Watykan w 1898 roku na ks. Franciszka Hodura, późniejszego biskupa, twórcę polskiej i katolickiej drogi do Boga w USA, Kanadzie i Polsce.

Podczas uroczystości, która zgromadziła licznych wiernych, byli obecni duchowni różnych Kościołów. Kościół Prawosławny reprezentował biskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Msza św. była koncelebrowana prze ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego (Lublin), ks. prob. Kazimierza Stachniaka (Lipa Lubelska) i ks. wikariusza Bogusława Gruszczyńskiego — wszyscy z dekanatu lubelskiego. Dekanat żółkiewski reprezentował ks. dziekan Stanisław Kozal. Słowo Boże wygłosił ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew); uczestnik tych historycznych wydarzeń w Scranton (USA). Czytania biblijne i psalm międzylekcyjny wykonała młodzież z parafii. Całą uroczystość uświetnił chór „Fermata” — nauczyciele szkół podstawowych, średnich i wyższych miasta Lublina, wyróżniony medalem „Serce dla serc” roku 1991, w dziedzinie ekumenizmu. Śpiewy wykonano po polsku, łacinie, i angielsku. Słowa pozdrowienia i radości z dalszych kroków ku jedności chrześcijan przekazał bp Abel. Ofiary złożone podczas Mszy św. zostały przekazane na odbudowę spalonej cerkwi w Grabarce, świętym miejscu prawosławnych.

Cała uroczystość zakończyła się wspólną agapą.

Bogu i Matce Najświętszej niech będzie chwała za przeżyte chwile.
Lublin1992_05_10
Msza św. koncelebrowana


Słowo pozdrowienia przekazał bp Abel - ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego
Lublin1992_05_10

Parafia lubelska pw. Matki Bożej Wniebowziętej w różny sposób upamiętnia dzieło i znaczenie Biskupa Franciszka Hodura - zobacz tu...tu...