Z życia naszych parafii

Poświęcenie obrazu św. Floriana w Krzykawie

KrzykawaMalobadz1992_05_02
W dniu 2 maja 1992 r. odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu uroczystość poświęcenia obrazu św. Floriana — patrona strażaków i hutników. W czasie uroczystości Mszę św. inaugurującą dni strażaka odprawił miejscowy proboszcz — ks. Jerzy Białas.

Do świątyni przybyli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowna-Miasta, Bukowna-Wsi, Bolesławia, Lasek, Podlipia, Kuźniczki i Krzykawy; na czele z komendantem Rejonu Straży Pożarnej w Olkuszu — płk. Tadeuszem Kwapiszem, prezesem gminnym OSP w Bolesławiu — Marianem Wójcikiem, prezesem gminno-wiejskim OSP w Bukownie — Włodzimierzem Prusakiem. Gminę Bolesław reprezentował wójt — Jakub Musiorski.
KrzykawaMalobadz1992_05_02 KrzykawaMalobadz1992_05_02