Z życia Kościoła

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w parafii polskokatolickiej w Szczecinie

Przy jednym z najpiękniejszych skwerów Szczecina — zwanym placem Świętych Apostołów — w samym centrum miasta, usytuowany jest przepiękny, zabytkowy kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przez nieomal cały dzień świątynię tę zwiedzają setki turystów zarówno z kraju, jak i z całej nieomal Europy. Każdy kto znajdzie się w mieście „książąt pomorskich” musi odwiedzić ten przepiękny obiekt sakralny.

Historia kościoła pw. św. Piotra i Pawła sięga początków XII w. i wiąże się z osobą króla Bolesława III Krzywoustego. Jest to najstarsza na Pomorzu Zachodnim świątynia, zaliczana (ze względu na swe walory i bogatą historię) do zabytków klasy „0”. Kościół odbudowany po spaleniu w 1189 roku i modernizowany — zachował jednak do obecnych czasów pierwotny styl neogotycki. Zewnętrzne mury kościoła ozdobione są „maszkaronami , którymi XIV wieczny rzeźbiarz uwiecznił podobizny zasłużonych dla Kościoła mieszczan. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługują m.in. organy oraz kazalnica, pochodzące z XVII w., a także chrzcielnica z czterema Ewangelistami, również z XVII w. Szczególną zaś uwagę zwraca przepiękny drewniany plafon (XVII w.), który zajmuje prawie cały sufit kościoła. Przedstawia on trzy sceny: Chrystusa — Baranka Bożego nad gronem Apostołów, Boga Ojca oraz biblijny obraz potopu.

Ta przepiękna świątynia została przekazana Dekretem państwowym z 1946 roku Kościołowi Polskokatolickiemu na „wieczne użytkowanie”. W tym też roku parafianie sposobem gospodarczym usunęli powstałe szkody wojenne oraz zgromadzili konieczny sprzęt i naczynia liturgiczne; W połowie 1946 roku — na prośbę ks. proboszcza Tadeusza Gotówki Biskup Józef Padewski dokonał poświęcenia i konsekracji kościoła.

W roku 1975 proboszczem parafii szczecińskiej został zamianowany ks. Stanisław Bosy. Dzięki wspaniałej pracy tego duszpasterza oraz jego usilnym zabiegom, obiekt sakralny doprowadzony został do wspaniałego wyglądu. Szczecińska parafia pozyskała sobie wielu nowych wyznawców oraz sympatyków, którzy nauczeni przykładem swojego duszpasterza oddani są Kościołowi i pracują dla niego z wielkim poświęceniem.

Ks. infułat Stanisław Bosy jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1973 r. W tym też roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po odbyciu praktyki wikariusza, zamianowany został w 1975 roku proboszczem parafii w Szczecinie. W roku 1979 otrzymał nominację na dziekana dekanatu szczecińskogorzowskiego i został członkiem Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego. W 1985 roku Pierwszy Biskup Kościoła Polskokatolickiego zamianował ks. Stanisława Bosego honorowym Infułatem. Od roku 1989 Ks. Infułat pełni również funkcję Rzecznika Diecezji Wrocławskiej oraz Sekretarza Rady Diecezjalnej.

Ks. infułat Stanisław Bosy — przy pomocy swoich parafian — dokonał wielu prac, które przyczyniły się do tego, iż dzisiaj można się poszczycić obecnym stanem kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Wspólnym wysiłkiem zbudowano dwa ołtarze w nawach bocznych: „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” oraz „Najświętszego Serca Pana Jezusa”. W1985 roku powstała plebania z zapleczem katechetyczno-biurowym, a także piękne ogrodzenie z zieleni. W tym także roku prezbiterium wzbogaciło się o przepiękny tryptyk, obrazujący Chrystusa oraz apostołów Piotra i Pawła, namalowany przez szczecińskiego malarza Mieczysława Lisa. W roku 1991 dokonano kapitalnego remontu dachu, poprawiono elewacje zewnętrzną i pomalowano kościół wewnątrz. Wszystkie te prace wymagały wielu poświęceń i wysiłków, zarówno Ks. Proboszcza, jak i całej parafii. Jednak wspaniały wynik końcowy daje polskokatolikom ze Szczecina ogromną satysfakcję i przynosi radość wszystkim współwyznawcom Kościoła Polskokatolickiego.

Szczecińska społeczność parafialna może się poszczycić nie tylko prawdziwym życiem parafialnym, duszpasterską pracą, ale ma jeszcze wiele innych osiągnięć, które wykraczają poza teren życia parafialnego. Aktywność parafii znana jest na polu ekumenicznym. Od roku 1989ks. infułat Stanisław Bosy pełni funkcję Przewodniczącego Szczecińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Kilkakrotnie w świątyni „Piotra i Pawta" odbywały się młodzieżowe nabożeństwa ekumeniczne. W kościele modlili się pielgrzymi różnych wyznań z krajów skandynawskich, Beneluksu i Europy Zachodniej. W kościele tym śpiewały już: ewangelicki chór Regensburga oraz rzymskokatolicki chór z Hiszpanii. Parafia wydaje swój biuletyn, a także informator o kościele w języku polskim i niemieckim. Posiada również swojego przewodnika, panią Helenę Nowak, która służy turystom — oprowadzając ich po świątyni.

Nie sposób wymienić tu wszystkich inicjatyw podejmowanych przez szczecińską parafię. Może być ona wzorem dla innych naszych placówek.
Szczecin1992_06_28

W dniu 26 czerwca 1992 r., na szczecińskim lotnisku, piękną wiązanką kwiatów powitali
parafianie szczecińscy wraz ze swoimi proboszczem ks. infułatem Stanisławem Bosym Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego Tadeusza R. Majewskiego. Jeszcze tego samego wieczoru Pierwszy Ksiądz Biskup, w towarzystwie Wychowawcy Kleryków WSD Kościoła Polskokatolickiego, ks. Tomasza Rybki, spędził dłuższe chwile na modlitwie w parafialnym kościele pw. św.św. Piotra i Pawła.

W sobotę, 27.06.92 r., Pierwszy Ksiądz Biskup odwiedził Cmentarz Centralny w Szczecinie. Jest to jeden z największych i najpiękniejszych zabytkowych cmentarzy w Polsce. Tam Dostojny Gość wraz z towarzyszącym duchowieństwem modlił się pod pomnikiem Katyńskim, oddał hołd zaginionym marynarzom, rybakom, ludziom morza pod pomnikiem poświęconym „Tym wszystkim, którzy nie powrócili z morza". Pierwszy Biskup modlił się również na grobach byłych duszpasterzy parafii szczecińskiej, ks. Brosza, ks. Rossy, ks. Kwade i ks. Zaręby.

W godzinach popołudniowych do szczecińskiej parafii Piotra i Pawła przybyli miejscowy ordynariusz bp Wiesław Skołucki oraz bp sufragan Zygmunt Koralewski. Jeszcze tego samego dnia Dostojni Goście odwiedzili sąsiednią parafię w Stargardzie Szcz. Wieczorem odbyli wspólną konferencję. W sobotnie popołudnie zaludniło się w kościele parafialnym. Młodzież spotkała się ze swoim duszpasterzem na ostatnim spotkaniu przygotowawczym do Sakramentu Bierzmowania, a następnie przystąpiła do sakramentalnej spowiedzi świętej.
Niedziela stała się kulminacyjnym dniem uroczystości w szczecińskiej parafii. Ok. godz. 10.00 przybyła do Szczecina liczna grupa pielgrzymów z parafii poznańskiej na czele z proboszczem ks. infułatem Romanem Skrzypczakiem, a o godz. 11.00 Dostojni Księża Biskupi oraz przybyłe duchowieństwo zostali powitani Chlebem i solą przed wejściem do kościoła przez Radę Parafialną i jej przewodniczącą, panią Helenę Karczewską. Dzieci wręczyły Gościom piękne bukiety kwiatów. Następnie rytualnej ceremonii powitania dokonał miejscowy proboszcz, ks. infułat Stanisław Bosy. Szczecin1992_06_28 Dostojni Księża Biskupi oraz duchowieństwo zostali powitani przed wejściem do kościoła przez Radę Parafialną i jej przewodniczącą, panią Helenę Karczewską

Ceremonie w świątyni rozpoczęły się od poświęcenia kościoła, którego dokonał Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski, po czym rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Pierwszy Biskup, a współkoncelebransami byli: biskup ordynariusz W.
Skołucki i biskup sufragan Z. Koralewski, ks. infułat R. Skrzypczak i ks. T. Rybka. Okolicznościową homilię wygłosił bp Z. Koralewski, który przybliżył wiernym drogę Piotra i Pawła do ich apostolstwa i świętości.

Szczecin1992_06_28
Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 29 osób
Po modlitwie wiernych, w której wspomniano wszystkich zmarłych i żyjących biskupów polskokatolickich, odbyła się ceremonia Bierzmowania. Przewodniczył jej Biskup Ordynariusz, który udzielił Sakramentu Bierzmowania 29 osobom. Przed zakończeniem Mszy św. słowo arcypasterskie wygłosił Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski. Rozpoczął On słowami hymnu Kościoła, autorstwa bpa Franciszka Hodura: „Dla Ciebie wznieślim świątynie, co nam skarbnicą się stała...”. Treść tej pieśni stała się myślą przewodnią homilii Pierwszego Biskupa. Szczecin1992_06_28
Ceremonii Bierzmowania przewodniczył bp W. Skołucki

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. Dostojni Goście, jak również pielgrzymi z Poznania, udali się na poczęstunek.

Po południu odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej z udziałem Księży Biskupów, na którym omawiano sprawy bieżące.

Niedzielne uroczystości zakończono wieczorną Mszą św., którą celebrował Bp Ordynariusz. Podczas tej Mszy poświęcono wota do ołtarza Matki Bożej, które po odczytaniu uroczystego aktu „oddania parafii Matce Bożej”, złożono na ołtarzu. W czasie tej Mszy Biskup Ordynariusz udekorował 10 najbardziej zasłużonych parafianek specjalnym krzyżem. 30 niewiast otrzymało pamiątkowe różańce.

Szczecińskie uroczystości zakończyły się dopiero w poniedziałek, Mszą św. celebrowaną przez Pierwszego Księdza Biskupa. Po Mszy św. proboszcz parafii, ks. infułat St. Bosy podziękował Dostojnemu Gościowi za chwile spędzone we wspólnocie szczecińskiej polskokatolików, podziękował również Biskupowi Ordynariuszowi i Sufraganowi Diecezji za przybycie na parafialne uroczystości. Na koniec odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”.

Trzy dni trwania na modlitwie w szczecińskiej parafii zrobiło na wszystkich uczestnikach uroczystości ogromne wrażenie. Budująca jest postawa szczecińskich parafian, prawdziwie żyjących Duchem Ewangelii, niezwykle oddanych Kościołowi, serdecznych i gościnnych. Wspaniała świątynia, w której czas na modlitwie nigdy się nie dłużył i życzliwość miejscowego proboszcza — wszystko to sprawiło, że goście szczecińskiej parafii
rozstawali się z nią z wielkim żalem, ale jednocześnie z wielką radością i zadowoleniem. Szczecińska parafia bowiem to kolejny przykład na to, że mamy w naszym Kościele pracowitych duszpasterzy i wspaniałe społeczności parafialne.

Księdzu infułatowi St. Bosemu pozostaje tylko pogratulować wielkich osiągnięć w pracy duszpasterskiej i życzyć — jak i całej parafii pw. św. św. Piotra i Pawła — dalszych sukcesów i Bożego błogosławieństwa.

Uczestnik