Z życia Kościoła. ChAT -Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego 1991/1992

Inauguracja 38 roku działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Warszawa_ChAT1991_10_02 Warszawa_ChAT1991_10_02 Warszawa_ChAT1991_10_02

W dniu 2 października  1991 r. odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie inauguracja roku akademickiego 1991/92. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne odprawione przez przedstawicieli trzech sekcji: ks. dra Tomasza Wójtowicza, ks. dra Jerzego Tofiluka, ks. dra Nasta i ks. mgra Freda Tschirschnitza, który wygłosił też okolicznościową homilię.

Na uroczystość przybyli:

Wpłynęły pisma i telegramy, m.in. od: ks. prof. dra hab. Stanisława Wielgusa — rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; prof. dra hab. Kajetana Wróblewskiego — rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dra hab. Marka Dietricha — rektora Politechniki Warszawskiej. Rektorzy tych uczelni nie mogli przybyć na uroczystość. Przekazali Oni całej naszej społeczności akademickiej najlepsze życzenia.