Z życia Kościoła

Wizyta pasterska w Szczecinie

W dniach od 21 do 23 lipca 1991 r. — na zaproszenie proboszcza parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła — przebywał w Szczecinie bp Jerzy Szotmiller, ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej. Bp Jerzy Szotmiller odnalazł w Szczecinie — po 45 latach — swoją rodzinę, która po wojnie zamieszkała w tym mieście.

W dniu 22 lipca 1991 r. bp Jerzy Szotmiller udzielił Sakramentu Małżeństwa Lechowi Bogdanowi Szotmillerowi i Alicji Baniewskiej, w intencji których odprawił Mszę św. Po zakończonej liturgii Sakramentu Małżeństwa, Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Chrztu św. Pawłowi Tomaszowi Szotmillerowi i Annie Marii Ochocie.

Natomiast w dniu 23 lipca 1991 r. (niedziela) o godz. 11, bp Jerzy Szotmiller celebrował uroczystą Sumę w asyście proboszcza parafii, ks. infułata Stanisława Bosego i wygłosił Słowo Boże.

Proboszcz parafii zapoznał Księdza Biskupa z przebiegiem prac remontowych Kościoła, a następnie bardzo serdecznie ponownie zaprosił do złożenia wizyty w Szczecinie w przyszłym roku. W tym czasie odbędą się uroczystości konsekracyjne kościoła, którym będzie przewodniczył Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, z ordynariuszami diecezji i biskupami pomocniczymi z całej Polski.

Dostojny Księże Biskupie, za braterskie słowa serdecznie dziękujemy i do miłego spotkania w przyszłym roku.

Szczecin1991_07_21-23 Bp Jerzy Szotmiller
w asyście ks. inf. Stanisława Bosego odprawia Mszę św.Sakrament Małżeństwa
Lecha Bogdana Szotmillera i Alicji Baniewskiej
Szczecin1991_07_21-23
Szczecin1991_07_21-23 Bp Jerzy Szotmiller udziela Sakramentu Chrztu św. Szczecin1991_07_21-23

 

Ks. STANISŁAW BOSY