Z życia Kościoła

Uroczystości z okazji 59. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej w Szczecinie

Z czytelnikami dwutygodnika „Rodzina” pragnę podzielić się przeżyciami z uroczystości, które odbyły się w polskokatolickiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła, poświęconym 50-tej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Organizatorem nabożeństwa był Regionalny Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, który na swym ostatnim zebraniu pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Bosego — jako przewodniczącego oddziału — ustalił termin uroczystości na 3 września 1989 r. — godz. 18.00. Wszyscy duchowni zrzeszeni w oddziale, a także Kościoły nie zrzeszone otrzymały zaproszenia do czynnego włączenia się w modlitwy o dar pokoju dla Polski i Europy.

Uroczystą Mszę św. celebrował dziekan i proboszcz parafii ks. infułat Stanisław Bosy, słowo Boże wygłosił ks. mgr Piotr Gaś, proboszcz parafii ewangelickiej. Słowa pozdrowień do zgromadzonych skierował delegat Biskupa szczecińskiego, ks. dr Zygmunt Falczyński, który pełni funkcję referenta ds. ekumenizmu. Modlitwom za wszystkich zmarłych przewodniczyli następujący duchowni : za duchowieństwo wszystkich wyznań — ks. inf. Stanisław Bosy, za matki i ojców — ks. Piotr Gaś (ewangelik), za żołnierzy — ks. Kazimierz Paluch (metodysta), za dzieci i młodzież — ks. Aleksander Surrel (prawosławny),za bezimiennych bohaterów Ojczyzny — ks. dr Zygmunt Falczyński (rzymskokatolik).

Podczas nabożeństwa śpiewał chór prawosławny pod batutą ks. Mikołaja Sidoruka. Wielu ze zgromadzonych złożyło kwiaty oraz zapaliło znicze w kaplicy męczenników Narodu Polskiego, w której zostały złożone prochy z Oświęcimia i Brzezinki. Pieśń "Boże, coś Polskę" zakończyła tę liturgiczną część nabożeństwa.

Na zakończenie uroczystości w sali parafialnej odbyła się wspólna agapa, podczas której duchowni dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami ze swej działalności ekumenicznej.

Szczecin1989_09_03

Ks. STANISŁAW  BOSY