Utrecht / Szwajcaria

100. rocznica Unii Utrechckiej

Delegacja z Polski na Jubileuszu 100. rocznicy Unii Utrechckiej w Utrechcie Konferencja MKBS-u
W dniach od 20 do 25 września 1989 r. odbyły się w Utrechcie (Holandia) jubileuszowe uroczystości 100-lecia Unii Utrechckiej. której członkami są Kościoły Starokatolickie w Holandii. Szwajcarii. RFN Austrii, Czechosłowacji, NRD, a także Kościół Polskokatolicki i Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli wszyscy czynni biskupi polskokatoliccy. Na zaproszenie Arcybiskupa Utrechtu Antoniego GLAZEMAKERA i em. Arcybiskupa Marinusa KOKA udała się delegacja Kościoła Polskokatolickiego złożona z kapłanów i wiernych naszego Kościoła — starszych i młodzieży. Tydzień wcześniej na obóz misyjny młodzieży starokatolickiej wyjechali nasi seminarzyści i kilkoro ze starszej młodzieży.

Podczas trwania uroczystości w Utrechcie od 21 do 25 września 1989 r. delegaci nasi byli zakwaterowani i serdecznie goszczeni w rodzinach wiernych starokatolików holenderskich.

Po uroczystościach w Utrechcie delegacja Kościoła przez kilka dni była bardzo serdecznie goszczona przez starokatolickie parafie, gdzie wspólne spotykaliśmy się na nabożeństwach modlitewnych i serdecznych braterskich rozmowach.

Po uroczystościach jubileuszowych w Utrechcie w Amersfoort k.Utrechtu w wyższym Seminarium Duchownym Starokatolickiego Kościoła w Holandii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. W obradach wzięli udział wszyscy czynni biskupi polskokatoliccy wraz z Pierwszym Księdzem Biskupem Tadeuszem R. MAJEWSKIM.Sesja Prezydium Kongresu Starokatolickiego w Chambesy k. Genewy — Szwajcaria
W dniach od 2 do 5 listopada 1989 r. w Chambesy k. Genewy odbyła się sesja Międzynarodowego Prezydium Kongresu Starokatolickiego, który odbedzie się w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie w 1990 roku.
W sesji z Polski udział wzięli: Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI i Biskup doc. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI, którzy wchodzą w skład Prezydium Kongresu.