Z życia Kościoła

Palmowa w Świeciechowie

Swieciechow1989_03_19

Niedziela Palmowa przypadła 19 marca 1989 r. w dzień Św. Józefa. Mimo, że tak wcześnie, po bardzo łagodnej zimie, ten dzień marcowy był przepiękny, ciepły i słoneczny.

W tym roku Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI na uroczystość Niedzieli Palmowej udał się do parafii w Świeciechowie k. Kraśnika . Pierwszemu Biskupowi towarzyszył Kanclerz Kurii Biskupiej ks. Ryszard Dąbrowski, był też obecny ks. Remigiusz Sokołowski, który kilka dni wcześniej przyjechał z Warszawy, by pozostać do pomocy Księdzu Proboszczowi na Wielki Tydzień i Wielkanoc.

Duszpasterzujący w Świeciechowie od 10 lat ks. Proboszcz Zbigniew Bonkowski na przeżywanie Świąt Odkupienia i Zmartwychwstania swoją „owczarnię ” przygotował duchowo przez rekolekcje święte, które prowadził ks. dziek. Kazimierz Janiszewski z Kielc.

Na uroczystość Niedzieli Palmowej zgromadziła się cała świeciechowska parafia , kilkaset osób, dzieci i młodzież. Suma rozpoczęła się o godz. 10.00. Całej liturgii Niedzieli Palmowej przewodniczył Pierwszy Biskup, którą rozpoczął poświęceniem palm i tradycyjną procesją. Procesja z palmami wokół kościoła była bardzo imponująca . Za krzyżem procesjonalnym szło kilkaset dzieci i młodzieży, ministranci a za Dostojnym Celebransem rzeka ludzi.

Przy tak pięknej pogodzie radowały się serca i niósł się śpiew wielkopostnej pieśni: "Wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba..." oraz radosne granie parafialnego dzwonu, które wdzięcznym echem odbijało się o fale opodal płynącej Wisły.

W czasie odprawianej przez Pierwszego Biskupa Mszy Świętej wzruszającym momentem było odmawianie „Wierzę w Boga...” , kiedy kilkadziesiąt dziecięcych rąk na znak wiary i miłości do Chrystusa uniosło ku górze krzyżyki, które podarował im i poświęcił Pasterz Kościoła, by zawiesiły w swoich domach.

 

Po zakończaniu uroczystości przed frontem kościoła Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski z młodzieżą i dziećmi zrobił  pamiątkową fotografię
Swieciechow1989_03_19

W czasie rozdzielania Komunii Świętej radowało się serce Biskupa, widząc wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego, wśród których przeważali mężczyźni, co tak nie często można zaobserwować w kościołach. Kończąc liturgię Niedzieli Palmowej, Arcypasterz wszystkim zgromadzonym udzielił błogosławieństwa i skierował słowa uznania dla pracy duszpasterskiej ks. prob. Zbigniewa Bonkowskiego oraz słowa podzięki parafianom za ich szczerą i ofiarną współpracę z proboszczem, dzięki czemu parafia święciechowska jest tak żywotna. Szczególną radość wyraził Ksiądz Biskup widząc tak liczną grupę młodzieży, dzieci i ministrantów , będących w kościele i biorących udział w procesji z palmami.

„W dzisiejszej Ofierze Mszy Świętej — powiedział Arcypasterz — polecałem Bogu Wszechmogącemu całą parafię , wszystkich tu obecnych i tych w domach, zwłaszcza cierpiących i chorych. Prosiłem o błogosławieństwo i zdrowie dla Was wszystkich, oraz polecałem dusze tych, co już odeszli po nagrodę do Pana , a byli wiernymi dziećmi naszego Świętego Kościoła, by Bóg ich obdarzył wieczną szczęśliwością. Trwajcie i Wy
wiernie przy wierze Waszych ojców i służcie wiernie Bogu i Ojczynie . Bóg, Honor i Ojczyzna niech przyświeca całemu Waszemu działaniu, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach.”
Następnie Pierwszy Ksiądz Biskup Księdzu Proboszczowi i całej Parafii Świeciechowskiej złożył
życzenia na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa, radosnego Alleluja , zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Po słowie arcypasterskim przemówił Ksiądz Proboszcz Zbigniew Bonkowski, dziękując pierwszemu Biskupowi za celebrę i ojcowskie Słowo, za opiekę duchową i materialną nad parafią w Świeciechowie oraz podziękował wszystkim Gościom za przybycie i udział w ceremoniach.

 

Całą uroczystość Niedzieli Palmowej w Świeciechowie na taśmie video utrwalił p. Paweł Kalwara z Warszawy, a zdjęcia fotograficzne wykonał p. Kazimierz Bałakier.

Ks. R. D.