Z życia Kościoła

Wielkopostny Dzień Skupienia dla księży w Bielsku-Białej

Zwracając się kiedyś do członków gminy chrześcijańskiej w Efezie, św. Paweł napisał znamienne słowa: „Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a oblecz cie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy ” (Ef 4,23—24). Apostoł — jak twierdzą egzegeci — ma tutaj na myśli nie tyle kontrastową zamianę stanu grzechu na stan łaski Bożej, ile raczej odświeżenie w duszach tego, co otrzymaliśmy na chrzcie. Odnowienie takie konieczne jest każdemu wyznawcy Chrystusa ; w tym również każdemu duchownemu . Chodzi bowiem o to, by „będąc zwiastunem (Ewangelii) dla innych , sam nie był odrzucony ” (1 Kor 9,27b). Do tego zaś dopuścić nie można.

Sposobnością do takiej odnowy wewnętrznej bywają zwykle rekolekcje kapłańskie .

Taki właśnie Dzień Skupienia dla duchowieństwa zorganizowany został w dniu 28 lutego 1989 r. (wtorek) w Bielsku -Białej. W tym dniu o godzinie 10.00 księża z dekanatów bielsko-bialskiego oraz krakowskiego zgromadzili się w świątyni polskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w tym mieście. Połączona jest ona z zabytkowym kompleksem (z XIX wieku ) zamku Sułkowskich. Przybyła również grupa miejscowych parafian .
BielskoBiala1989_02_28

Uczestniczących w ćwiczeniach duchownych kapłanów , w serdecznych słowach powitał miejscowy duszpasterz, ks. infułat Henryk Buszka. Wyraził swą radość z tego, iż może gościć księży w swojej parafii usytuowanej u stóp Beskidu Śląskiego.

Pierwszą konferencję ascetyczną wygłosił do zgromadzonych kapłanów ks. proboszcz Mikołaj Skłodowski z Tarnowa . Jako motto posłużyły mu słowa św. Pawła : „Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony... przez włożenie rąk starszych ” (1 Tym 4,14). Nawiązując do tych słów, zwrócił konferencjonista uwagę na udzielony nam charyzmat kapłaństwa oraz wynikające z niego obowiązki. Nie omieszkał jednak wspomnieć o słabościach, które obniżają wartość naszego kapłaństwa w oczach powierzonego naszej pieczy Ludu Bożego.

Bezpośrednio potem ks. kanclerz Czesław Siepetowski przeprowadził spowiedź ogólną. Skorzystali z niej nie tylko duchowni, ale i świeccy wyznawcy. Mszę św. w intencji uczestników , diecezji krakowskiej oraz całego naszego Kościoła i jego pasterzy , celebrował miejscowy Duszpasterz. Wszyscy uczestniczący w niej posilili się Ciałem Pańskim.

Teraz nastąpiła chwila przerwy . Korzystając z tego, Gospodarz braterskiego spotkania podejmował duchownych śniadaniem , przygotowanym przez parafianki w sali katechetycznej.

Po krótkim odpoczynku, ponownie zgromadziliśmy się w miejscowej świątyni. Kolejną konferencję ascetyczną przeprowadził ks. infuła Henryk Buszka. Myślą przewodnią jego wystąpienia były słowa Apostoła Narodów: „Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość ” (Kol 3,12). Analizując przytoczone słowa, zwrócił konferencjonista uwagę na wielkie znaczenie wymienionych przez Apostoła cnót, w życiu i pracy każdego duszpasterza .

Część ascetyczną zakończyliśmy odśpiewaniem pieśni wielkopostnej, pozwalającej utrzymać odpowiedni nastrój nawet po wyjściu ze świątyni.

Bezpośrednio potem ponownie znaleźliśmy się w sali katechetycznej. Tutaj — przy czarnej kawie — wysłuchaliśmy relacji kanclerza Kurii Biskupiej, ks. Czesława Siepetowskiego z ostatniej sesji Rady Synodalnej w Warszawie. Ustalony też został terminarz rekolekcji wielkopostnych w poszczególnych parafiach obu dekanatów . Gospodarz spotkania przekazał następnie wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą .

Ostatnim punktem braterskiego spotkania było zwiedzenie placu budowy nowej świątyni parafialnej. Dzięki pomocy materialnej władz kościelnych oraz zaangażowaniu miejscowych parafian , już wkrótce w samym centrum Bielska-Białej wzniesiony zostanie — dostosowany do potrzeb parafii — obiekt sakralny , wraz z całym zapleczem.

„UCZESTNIK”