Z życia Kościoła

95 rocznica urodzin śp. Biskupa Józefa Padewskiego

Warszawa1989_03_20 20 marca 1989 r. o godz. 11.00 Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI w kaplicy na Cmentarzu Powązkowskim d. Wojskowym odprawił Mszę Świętą żałobną o spokój duszy śp. Biskupa Józefa PADEWSKIEGO w 95 rocznicę urodzin i przypadającą w tym roku 38 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci (Bp J. Padewski zmarł 10 maja 1951 r. w czasie śledztwa w więzieniu rakowieckim w Warszawie). Warszawa1989_03_20

Po Mszy Świętej Pierwszy Biskup przy grobie Biskupa Padewskiego odmówił modlitwy za zmarłych biskupów: Padewskiego, Pękalę oraz ks. Narbutt-Narbuttowicza i wszystkich wiernych pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze Kościoła Polskokatolickiego.

We Mszy Świętej i modlitwach przy grobach wzięli udział kapłani warszawscy, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oraz wierni parafii katedralnej. Na grobie śp. Biskupa J. Padewskiego od Rady Synodalnej Pierwszy Biskup złożył wieniec i zapalono znicze. Wierni, z których wielu pamięta jeszcze śp. Biskupa J. Padewskiego wyraziło swoje uczucie nie tylko udziałem we Mszy Św. i modlitwach, ale złożyli też wiązanki kwiatów i zapalili lampki.

Warszawa1989_03_20

ks. Ryszard Dąbrowski