Z życia parafii

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Krakowie

Krakow1989_01_16 "Wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie..." Krakow1989_01_16

W poniedziałek (16 stycznia 1989 r.) miejscem kolejnego, modlitewnego spotkania była świątynia Kościoła Polskokatolickiego przy ul. Friedleina 8. Przewodniczył mu ordynariusz diecezji krakowskiej — bp Jerzy Szotmiller. Uczestniczyli w nim również nasi duchowni, a mianowicie : ks. kanclerz Czesław Siepetowski, ks. Jan Kuczek, ks. Marian Wnęk, ks. Mikołaj Skłodowski, ks. Witold Iwanowski oraz ks. Władysław Pietrzyk . Z pozostałych Kościołów chrześcijańskich przybyli: ks. Krzysztof Bednarczyk , ks. Witold Maksymowicz, ks. Piotr Gąsiorowski oraz kaznodzieja Stanisław Suski. Kościół rzymsko katolicki reprezentowali: ks. prałat Jerzy Bryła oraz O. Andrzej Kamiński, dominikanin . W nabożeństwie uczestniczyli także wyznawcy świeccy z naszych krakowskich parafii oraz z innych bratnich Kościołów.

Punktualnie o godzinie 18,00, przy śpiewie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki...”, do świątyni weszło procesjonalnie duchowieństwo wraz z Dostojnym Celebransem. Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu , miejscowy duszpasterz — ks. Czesław Siepetowski w serdecznych słowach powitał Zwierzchnika Diecezji, duchownych oraz świeckich wyznawców zgromadzonych w świątyni.

We wprowadzeniu do liturgii mszalnej Pasterz naszej diecezji powiedział: „Hasłem drugiego dnia Tygodnia Modlitwy są słowa : „Bóg wzywa nas do odnowy ” . Stanowi ono nawiązanie do słów Apostoła, który napisał: „Wzywam was tedy, bracia , przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza . A nie upodabniajcie się do tego świata , ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre , miłe i doskonałe ” (Rz 12.1—2). Bowiem życie chrześcijańskie wymaga od nas ustawicznej przemiany w służbie Bogu i bliźniemu. Doskonałość każdego z nas przyczyni się do przybliżenia chwili zjednoczenia Kościołów”. O to prośmy naszego Ojca w niebie ”.

Jednym z dowodów tej przemiany była spowiedź ogólna, z której skorzystali duchowni i świeccy polskokatoliccy .

Z wielką uwagą wysłuchali zgromadzeni Liturgii Słowa.

Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił po Ewangelii O. Andrzej Kamiński, dominikanin.

Msza św. zakończona została wspólnym błogosławieństwem, którego udzielili zgromadzonym duchowni reprezentujący poszczególne Kościoły chrześcijańskie .

Krakow1989_01_16 Jako ostatni zabrał głos Gospodarz uroczystości — bp Jerzy Szotmiller, dziękując wszystkim za udział w nabożeństwie , za modlitwy oraz za pozdrowienia i życzenia. Następnie dodał: „Dzisiejsze spotkanie jest jednym jeszcze dowodem, że „już nie jesteśmy obcymi” . Jako dzieci Boże należymy bowiem do wielkiej rodziny chrześcijańskiej, a więc jesteśmy braćmi, świadomość tego jest fundamentem do budowania wspólnoty : jednego Ciała Chrystusowego. Ciała, w którym zrealizuje się w pełni zjednoczenie świata chrześcijańskiego. Niech świadomość tego towarzyszy nam na codzień ”.

Ks. Jan Kuczek