Z życia parafii

Kościół pw. Św. Antoniego w Świdnicy

Swidnica1988_07_17

W dniu 17 lipca 1988 r. po zakończeniu remontu — odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Antoniego w Świdnicy. Poświęcenia kaplicy dokonał bp. Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej. Obok publikujemy wiersz ks. Mariana Kosińskiego — proboszcza parafii polskokatolickiej w Świdnicy.
Mocą ducha

Mocą ducha
trzeba rozpocząć każde dzieło
w doczesnym trudzie
w codziennym naszym istnieniu
mocą ducha
trzeba napełnić każde serce
każdy umysł
by posiąść życie na zawsze
także w cierpieniu
mocą ducha
trzeba otoczyć każdą przyjaźń
i ludzkie dobro
i wszelkie dzieła miłości
mocą ducha
trzeba potwierdzić TU
NASZĄ OBECNOŚĆ
WEJŚĆ W NURT HISTORII
W TYM WIEKU
TAKŻE DLA POTOMNOŚCIKs. MARIAN KOSIŃSKI