Z życia parafii

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Lublinie

Lublin1989_01_22 Fragment Pisma św. odczytała przedstawicielka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Chór nauczycieli
Lublin1989_01_22

W dniu 22 stycznia 1989 r., w parafii polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Lublinie została odprawiona Msza św., podczas której modlono się o jedność chrześcijan. Mszę św. celebrował ks. Stefan Tokarski z Dąbrówki, a Słowo Boże wygłosił ks. dziekan Bogusław
Wołyński
. Kolędy śpiewał chór nauczycieli (50 osób) ze szkół wyższych, średnich i podstawowych. Kaplicę wypełnili wierni z różnych
Kościołów, złączeni wspólną modlitwą o jedność chrześcijan, czyli o wierność modlitwie arcykapłańskiej Jezusa.

W dniu 23 stycznia 1989 r., o godz. 12.15 — po raz pierwszy — duchowny Kościoła Polskokatolickiego, ks. dziekan Bogusław Wołyński
głosił Słowo Boże w kościele akademickim KUL. Natomiast Instytut Ekumeniczny KUL przekazał ofiarę pieniężną na budowę kościoła polskokatolickiego w Lublinie. Jesteśmy przekonani, że ten wielki krok naprzód w dziele jedności chrześcijan, jest znakiem nowych, ekumenicznych czasów. Chwała niech będzie za to wszystko Bogu.

KRONIKARZ PARAFIALNY