Z życia parafii

"Dziecięce święto" w Krakowie

"Przynieś nam z nieba,
Mikołaju święty,
Gdy schodzisz do nas
dobrocią przejęty,
Chleba, radości i wszelkich
cnót mnóstwo"
Krakow1988_12_04 Od szeregu lat to „dziecięce święto” organizuje terenowy Oddział Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, któremu od początku jego istnienia przewodzi ks. kanclerz Czesław Siepetowski. Organizując w ramach działalności statutowej różnego rodzaju imprezy patriotyczne,
kulturalne i społeczne, nie zapomina Oddział również o najmłodszych.

Z inicjatywy prezesa Oddziału STPK, przy czynnym zaangażowaniu proboszczów z pozostałych parafii polskokatolickich w naszym mieście, impreza mikołajowa odbyła się również w Krakowie. Dnia 4 grudnia 1988 r. w świątyni parafialnej przy ul. Fridleina 8 zgromadzili się późnym popołudniem nasi najmłodsi parafianie. Przybyły także dzieci pracowników Zakładu Usługowego "Polkat" w Krakowie wraz z rodzicami.

Impreza rozpoczęła się krótkim powitaniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bezpośrednio potem prezes Oddziału — dokonując wprowadzenia, do uroczystości — przypomniał zgromadzonym dzieciom kilka szczegółów z życia św. Mikołaja oraz związanych z jego uroczystością tradycji.

Bezpośrednio potem rozległ się głos dzwonka. Do kaplicy wszedł św. Mikołaj w swych biskupich szatach. Wniesione też zostały kosze ze słodkimi upominkami. Prezes Oddziału wywoływał następnie wszystkie dzieci po imieniu i nazwisku, które podchodząc d o „dobrego Gościa” , odbierały z jego rąk paczuszki ze słodyczami. W imieniu dzieci chorych, prezenty odebrali ich rodzice. Uroczystość mikołajowa można to było łatwo zauważyć była wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci, ale także dla ich dorosłych opiekunów. Wszystkim udzielała się atmosfera serdecznej życzliwości i wzajemnej przyjaźni. Uczestnicy spotkania czuli się jakoś dziwnie sobie bliscy i dobrzy. Wszystkim udzielił się widocznie
duch „dobrego biskupa’.

Jak zwyczaj każe, przemówił jeszcze do dzieci św. Mikołaj. Zachęcił je, by pamiętały o codziennym pacierzu i uczestnictwie w coniedzielnej Mszy św. oraz o obowiązku uczestniczenia na lekcjach religii. Zachęcał również, by zawsze były posłuszną rodzicom dobre dla innych dzieci oraz chętnie pomagały ludziom starszym.

"UCZESTNIK"