Z życia parafii

Adwentowy Dzień Skupienia dla duchowieństwa w Krakowie

Krakow1988_12_14
Przed rozpoczęciem Mszy św. bp Jerzy Szotmiller przeprowadził Spowiedź ogólną

Wspólne zdjęcie po zakończeniu Mszy św. z okazji adwentowego Dnia Skupienia
Krakow1988_12_14
Dzień Skupienia adwentowego dla duchowieństwa odbył się w Krakowie dnia 14 grudnia 1988 roku. Pomimo znacznej odległości oraz niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych — na zaproszenie
swojego Ordynariusza bpa Jerzego Szotmillera — przybyli z całej niemal diecezji, dając w ten sposób wyraz swego zdyscyplinowania oraz zrozumienia potrzeby pogłębienia wewnętrznego. O godzinie 11.00 w świątyni przy ul. Friedleina 8 w Krakowie
zgromadzili się duchowni z diecezji ze swoim Ordynariuszem na czele. Nie zabrakło też grupy świeckich wyznawców z naszych parafii
w tym mieście. To modlitewne spotkanie rozpoczęła konferencja ascetyczna dla księży. Wygłosił ją ks. infułat Henryk Buszka. Bezpośrednio potem Zwierzchnik Diecezji — w asyście ks. kanclerza
Czesława Siepetowskiego
i ks. kapelana Witolda Iwanowskiego — rozpoczął Mszę św. w intencji całego naszego Kościoła oraz diecezji krakowskiej. Zaraz na wstępie przeprowadził On spowiedź ogólną. W czasie Mszy świętej wszyscy uczestniczący w niej — tak duchowni, jak i świeccy — przystąpili do Stołu Pańskiego.
Dalsza część spotkania miała miejsce w sali konferencyjnej Kurii Biskupiej. Na wstępie włodarz diecezji krakowskiej bp Jerzy Szotmiller przekazał zgromadzonym duchownym życzenia świąteczne od Zwierzchnika Kościoła, Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego,
dokonał tego również od siebie oraz podzielił się ze wszystkim; tradycyjnym opłatkiem. Bezpośrednio potem księża spożyli przygotowane wcześniej śniadanie. Śpiew' kolęd stwarzał świąteczny, rodzinny nastrój.
Rozpoczynając duszpasterską część spotkania, Gospodarz uroczystością w serdecznych słowach powitał przybyłych z terenu diecezji współbraci. Stwierdził następnie, ze „każde takie spotkanie jest okazją zbliżenia się do Boga, pogłębienia umiłowania Kościoła oraz odnowienia
więzów "braterskiego współżycia" .
Następnie nasz Ordynariusz podzielił się swoimi refleksjami, dotyczącymi jego spostrzeżeń poczynionych podczas wizyt duszpasterskich w poszczególnych parafiach oraz dokonał oceny ich działalności. Wypadła ona pozytywnie, gdyż poszczególni duszpasterze nie szczędzą swojego zaangażowania. Przedstawił również problemy związane z prowadzonymi na terenie diecezji inwestycjami (budowa świątyń w Częstochowie, Bielsku Białej oraz Ostrowcu Świętokrzyskim,).
Przedstawił także dokonane ostatnio w diecezji zmiany personalne. Wreszcie udzielił księżom wskazań dotyczących pracy duszpasterskiej i misyjnej naszych parafii. Po wystąpieniu Biskupa
wywiązała się dyskusja, w której wzięło udział kilku duchownych.
Spotkanie zakończone zostało odśpiewaniem hymnu Kościoła: „Tyle lat my Ci o Panie...”
Pokrzepieni i umocnieni łaską Bożą, wróciliśmy do swoich, codziennych obowiązków, by pod przewodem naszych biskupów pomnażać chwałę Bożą, zbawiać ludzkie dusze oraz budować i umacniać nasz Kościół Ojczysty.

„Uczestnik”