Z życia parafii

Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze warszawskiej

W dniach od 18 do 25 stycznia 1989 r. trwał Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tegoroczny Tydzień Modlitwy odbywał się pod hasłem: „Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie”.

Akapit wyjęty z Listu św. Pawła do Rzymian:
„Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich’’.


Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski celebruje Mszę św.
 w asyście diakonów: Tomasza Rybki i Adama Stańko
Warszawa1989_01_19

W drugim dniu Tygodnia Modlitw odbyło się nabożeństwo ekumeniczne u polskokatolików. O godz. 18.00 w kościele katedralnym przy ul. Szwoleżerów, Mszę Świętą celebrował Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — w asyście diakonów. W prezbiterium katedry zajęli miejsca zwierzchnicy Kościołów lub ich delegaci oraz biskupi polskokatoliccy. W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczyli duchowni i klerycy różnych Kościołów chrześcijańskich, siostry zakonne z wielu Zgromadzeń oraz licznie zgromadzeni wierni. Kazanie wygłosił bp Zdzisław Tranda — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Słowa pozdrowienia od Kościoła Rzymskokatolickiego przekazał ks. prałat doc. dr hab. Bronisław Dembowski.

W czasie Mszy Świętej wierni śpiewali radosnym sercem przepiękne polskie kolędy. Uroczystość urozmaicał także chór parafialny pod dyrekcją
proboszcza katedry ks. dr. Tomasza Wojtowicza wykonaniem kolęd i części stałych Mszy Św. (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei). W służbie liturgicznej ołtarza udział wzięli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oraz miejscowa schola w odczytaniu modlitw przyczynnych. W czasie Mszy Św. zebrana była taca z przeznaczeniem dla dotkniętych tragedią trzęsienia ziemi w Armenii.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa przemówił Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, który kaznodziei i przemawiającym podziękował za Słowo Boże i przekazane wyrazy braterskiego pozdrowienia a wszystkim za tak liczny udział w Ofierze Mszy Świętej oraz zanoszenie szczerej modlitwy do Boga, „abyśmy wszyscy stanowili jedno ciało w Chrystusie”.

Po Mszy Świętej, w sali im. Biskupa Fr. Hodura, w siedzibie Kurii Biskupiej, Szwoleżerów odbyła się braterska agapa z udziałem ponad 100
osób: duchownych, kleryków, sióstr zakonnych i studentów ATK i ChAT. Na agapie śpiewano kolędy, przeprowadzono serdeczne rozmowy, były też przemówienia, w których przedstawiciele różnych Kościołów wyrazili swoje ekumeniczne uczucia. W tej radosnej, braterskiej atmosferze chrześcijańskich serc czuło się, że Pan był wśród nas.

Warszawa1989_01_19 Warszawa1989_01_19 Warszawa1989_01_19
Uczestnicy nabożeństwa Ks. dr T. Wójtowicz dyryguje katedralną "Scholą" Duchowieństwo w czasie Mszy św.
Warszawa1989_01_19 Warszawa1989_01_19
Duchowieństwo Kościołów chrześcijańskich, siostry zakonne, klerycy, studenci ChAT i ATK na braterskiej agapie po Mszy św. Od prawej: ks. Adam Kuczma - Prezes PRE, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, ks. prałat doc. dr hab. Bronisław Dembowski, bp Jerzy Szotmller