Z życia Kościoła

Msza w intencji Ojczyzny w parafii bielskiej

W parafii polskokatolickiej pw. św. Anny w Bielsku-Białej rocznica ta także była bardzo uroczyście obchodzona. W niedzielę, 6 listopada 1988 roku, cała bielska społeczność polskokatolicka udała się do swojego kościoła parafialnego. W tym dniu bowiem miała być odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Ksiądz infułat Henryk Buszka, proboszcz parafii i dziekan dekanatu bielskiego, zaprosił na tę uroczystość ks. Radosława Jankowskiego z Andrychowa i ks. Józefa Dutkiewicza z Chwałowic-Rybnika. Na uroczystość przybył także pan mgr Paweł Kiełczewski, st. inspektor z Urzędu do Spraw Wyznań w Bielsku-Białej.

O godz. 10.30 świątynia była już pełna. Ks. Jankowski przeprowadził dla licznie zgromadzonych wiernych Spowiedź św. ogólną, a ks. Dutkiewicz wysłuchał od sporej gromadki dzieci i młodzieży Spowiedzi usznej. Punktualnie o godz. 11:00  Ksiądz Infułat w pięknym, białym ornacie (specjalnie kupionym n a tę uroczystość) w asyście księży: Jankowskiego i Dutkiewicza, rozpoczął koncelebrowaną Mszę św. Oprawę muzyczną wspaniale przygotowała organistka tutejszej parafii, pani Mirosława, która pięknie wykonywała utwory organowe oraz student z Akademii Muzycznej, grający na skrzypcach. Słowo Boże wygłosił Ksiądz Infułat, który mówił o naszej Ojczyźnie, o jej przeszłości wzniosłej i chlubnej, a często też i tragicznej. Ks. H. Buszka podkreślił, że zawsze dostrzec można było rękę Bożej Opatrzności nad naszym krajem. Ojczyzna przez 123 lata była pod zaborami, nie istniała na mapie świata; a jednak się wyzwoliła, zrzuciła kajdany niewoli. Zaistniała na 20 krótkich, ale jakże znaczących lat. Potem przyszły mroki okupacji, których też Ojczyzna nasza się nie ulękła. Nie poddała się wierząc, że kiedyś będzie znowu wolna. Te marzenia spełniły się w 1945 roku, Polska istnieje. Przeszła różne powojenne koleje losu, dobre i złe, ale istnieje, rozwija się i miejmy wszyscy nadzieję, że będzie w niej ludziom z czasem coraz lepiej. Należy mieć zawsze nadzieję i wiarę gdyż z każdego kryzysu jest przecież jakieś wyjście. Należy mocno wierzyć, że Opatrzność Boża i tym razem dopomoże narodowi polskiemu.

Po tym budującym Słowie do Stołu Pańskiego przystąpiła większość obecnych wiernych. Tworzą oni w Bielsku liczną społeczność parafialną. Parafia tutejsza liczy bowiem kilkaset rodzin. Obiekt sakralny jest zaś na taką liczbę za mały. Nie może pomieścić wszystkich wiernych, w środku jest ciasno, przejście jest utrudnione, wiele osób musi stać i słuchać Mszy św. n a zewnątrz. Dlatego też warunki, w jakich odbywają się podobne uroczystości, nie należą do najłatwiejszych. Ale wszyscy mamy nadzieję, że rozpoczęta budowa nowego kościoła parafialnego — dużego i funkcjonalnego — szybko zostanie ukończona i będziemy mogli modlić się już bez ścisku. Wszyscy prosimy Boga, naszego Ojca w Niebiesiach, o pomoc duchową w tym trudnym przedsięwzięciu. Budowa ta bowiem nie należy do łatwych i nie wszyscy w mieście są do niej przyjaźnie nastawieni. Lecz my pokładamy nadzieję w Bogu, który — jak dotąd — w każdej sytuacji nem dopomagał i myślimy, że teraz nam też dopomoże.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpiła druga część uroczystości. Spora gromadka dzieci recytowała znane utwory poetyckie poświęcone Ojczyźnie. Na zakończenie Ks. Infuła t bardzo serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Po udzieleniu błogosławieństwa i odśpiewaniu „Boże coś Polskę...” uroczystość dobiegła końca.


Ks. Radosław Jankowski

Listopad jest dla Polaków miesiącem wyjątkowym. W tym miesiącu bowiem Polska odzyskała niepodległość. Dokładnie 70 lat temu, 1 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów. Polska znowu była wolna. Znów zaistniała na mapie Europy. Wszystkie Kościoły i wyznania w Polsce, a wśród nich także Kościół Polskokatolicki uroczyście obchodziły tę rocznicę. Odprawiane były uroczyste Msze św. oraz Nabożeństwa, na których modlono się żarliwie w intencji Ojczyzny. Dziękowano Bogu za to, że pozwolił odrodzić się Polsce na nowo, a także proszono Go o pomyślność dla Ojczyzny na dalsze lata.


BielskoBiala1988_11_06


BielskoBiala1988_11_06


BielskoBiala1988_11_06