Z życia Kościoła

Oddział Warszawski STPK w rocznicę Niepodległości

Szczególnie uroczyście i podniośle obchodził 70 rocznicę odzyskania Niepodległości Warszawski Oddział Stołecznego Towarzystwa Polskich Katolików w dniu 6 listopada 1988 r.

Tego dnia liczniej niż zwykle przybyli do katedry polskokatolickiej w Warszawie przy ul. Szwoleżerów członkowie Oddziału Warszawskiego STPK i wierni Parafii Katedralnej. Uroczystość tę zaszczycił swą obecnością Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — Prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

O godzinie 11, a była wówczas niedziela, rozpoczęła się Msza Święta z asystą, którą celebrował proboszcz parafii katedralnej, a zarazem prezes Oddziału Warszawskiego STPK, ks. dziekan dr Tomasz Wojtowicz. On też wygłosił bardzo płomienne kazanie. Kaznodzieja uwypuklił tę myśl, że Polska zniewolona, ciemiężona przez zaborców przez 123 lata odzyskała swą niepodległość, bo była wielka swą kulturą ducha, bogata w historię, potężna wiarą, świadomością swej tożsamości narodowej i podtrzymywana pragnieniem i nadzieją wolności. Czynnikiem decydującym o wykorzystaniu przez naszych ojców i matki danej im wówczas szansy, po 123 latach niewoli, była wola całego Narodu Polskiego. Ale też od tego momentu każde pokolenie polskie musi — także z racji szczególnego położenia geopolitycznego — odpowiadać na to, czym jest wolność, jak ją utrwalać, wypełniać, jakie powinny być fundamenty wspólnego domu ojczystego. Tymi fundamentami są: wolność ducha, myśli i działania.

Uroczystość rocznicowa zobowiązuje nas wszystkich, nie tylko do zanoszenia dziękczynienia Bogu, do wypowiedzenia słów. Trzeba czynu i serca dla naszej, dzisiejszej Polski, „za którą ” — jak pisał i skarżył się ongiś Krasiński „ścigał nas świat, za którą męczył kat”. Nadal też są aktualne słowa, którymi modlił się Wyspiański ustami Konrada:
„Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech obudzi”.


Całą liturgiczną oprawę Mszy Świętej ubogaciły dzieci i młodzież, która przedkładała intencje modlitwy powszechnej, a podczas podniesienia stanęła szeregiem przed ołtarzem z zapalonymi świecami.

Po Mszy św. delegacja Oddziału Warszawskiego złożyła wieniec wdzięczności pod Pomnikiem Sapera.

Drugą częścią tej podniosłej uroczystości patriotycznej było spotkanie wszystkich uczestników w sali parafialnej, gdzie z uwagą wysłuchano prelekcji na temat: „Biskup Franciszek Hodur i Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych a sprawy polskie w latach 1897 - 1918".
Warszawa1988_11_06
Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Tomasz WójtowiczWarszawa1988_11_06
Dzieci, młodzież i starsi wypełnili katedrę


Warszawa1988_11_06

Delegacja Oddziału Warszawskiego STPK po złożeniu wieńca przed Pomnikiem Sapera w Warszawie