Z życia Kościoła

Poświęcenie nowej plebanii w Bażanówce

Niedziela, 4 września 1988 r., była dla parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bażanówce dniem podwójnej uroczystości: poświęcenia nowej plebanii oraz wprowadzenia na urząd nowego proboszcza, ks. Andrzeja Ziarko, który od sześciu miesięcy sprawował opiekę duszpasterską nad parafią.

Nowa plebania została wybudowana dzięki staraniom byłego, długoletniego proboszcza, ks. Jana Jelenia oraz dzięki ofiarności całej parafii i pomocy materialnej ze strony Rady Synodalnej Kościoła.

Uroczystość, którą przygotował miejscowy duszpasterz, wspólnie z Radą Parafialną i całą parafią, rozpoczęła się serdecznym powitaniem bpa Jerzego Szotmillera — ordynariusza diecezji krakowskiej — chlebem i solą przez Ks. Proboszcza i Radę Parafialną, w asyście miejscowej straży pożarnej, dzieci, młodzieży, ministrantów i licznej rzeszy parafian oraz gości przybyłych na tę uroczystość. Po powitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza Św., którą celebrował bp Jerzy Szotmiller w asyście ks. dziekana Ryszarda Rawickiego, ks. seniora Jana Jelenia, ks. kapelana Witolda Iwanowskiego, ks. proboszcza Mikołaja Skłodowskiego, ks. proboszcza Jerzego Uchmana oraz ks. Krzysztofa Mendelewskiego, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po kazaniu, ks. dziekan Ryszard Rawicki uroczyście wprowadził na urząd Proboszcza miejscowego duszpasterza, ks. Andrzeja Ziarko. Po Mszy Św., Słowo Pasterskie wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz. Na wstępie Ks. Biskup przekazał pozdrowienia i życzenia dla nowego proboszcza i całej parafii od Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego Tadeusza R. Majewskiego. Następnie w swoim Słowie Pasterskim wyraził radość i podziękowanie za trud budowania plebanii, która jest integralną częścią całej parafii, gdyż jest ona domem parafialnym, domem duszpasterza — kapłana, który z pomocą wszystkich parafian ma budować żywy Dom Boży, którym jest Kościół Chrystusowy.

Po wygłoszonym Słowie Pasterskim i udzieleniu błogosławieństwa, Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia nowej plebanii, nadając jej imię: Biskupa Franciszka Hodura — organizatora naszego Kościoła, który za swego życia osobiście umacniał Lud Boży w Bażanówce w wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Jako baczny obserwator tych uroczystości, na które przybyłem z liczną grupą wiernych z parafii pw. św. Antoniego w Rokitnie Szlacheckim, pragnę powiedzieć, że nowy proboszcz tej parafii czuje się dobrze w Bażanówce, a cała parafia — czuje się dobrze z Nim.
Bazanowka1988_09_04
Uroczyste wprowadzenie Biskupa Ordynariusza do kościoła

Bazanowka1988_09_04 Bazanowka1988_09_04
Ks. dziekan przecina wstęgę przy wejściu do plebani Ks. dziekan Ryszard Rawicki wprowadza na urząd proboszcza ks. Andrzeja ZiarkoKs. Krzysztof Mendelewski