Z życia Kościoła

Pożegnanie wakacji

W dniach od 23 do 26 września 1988 r., w Wiśle w przepięknej górskiej scenerii, gdzie początek swój bierze rzeka Wisła, wyznaczyła sobie spotkanie młodzież polskokatolicka. Razem z naszymi przyjaciółmi z kół młodzieżowych parafii Bolesław, Krzykawa, Strzyżowice i Warszawa zebraliśmy się, aby w myśl słów:  "Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu” (Ps. 147, 1).

Przy dźwiękach gitar śpiewaliśmy znane już z obozów młodzieży polskokatolickiej pieśni religijne, a także nauczyliśmy się nowych pieśni młodzieżowych, które z pewnością rozpowszechnimy w parafiach naszego Kościoła. Pod kierunkiem diakona Tomasza Rybki i kleryka Piotra Mikołajczyka czytaliśmy wspólnie Pismo Święte. Treścią spotkań z Biblią był Psalm 150, na podstawie którego zastanawialiśmy się, jakimi sposobami można chwalić naszego Pana i Boga.
W sobotni wieczór na górskiej polanie, przy blasku zachodzącego słońca zorganizowaliśmy adorację Słowa Bożego, któremu przewodzili Kasia, Marcin i Marek z Bolesławia, a nad wszystkim czuwał kleryk Grzegorz Młudzik. Oprócz stałych części nabożeństwa nie zabrakło naszych młodzieżowych pieśni, które echem roznosiły się po górach.

W niedzielę cała nasza nasza grupa odwiedziła proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle  oraz uczestniczyła w niedzielnym nabożeństwie.
Podczas tego krótkiego spotkania w Beskidach, pomagaliśmy także miejscowym rolnikom w zbieraniu ziemniaków oraz siana. Wiemy bowiem, iż praca jest także modlitwą i formą oddania chwały Panu. Wspaniała atmosfera spotkania, a także przepiękna pogoda jaka nam towarzyszyła, były świadectwem, że Nasz Pan Jezus Chrystus był wśród nas i hojnie obdarował nas swoją Bożą Radością.

Cieszymy się bardzo, iż dzięki inicjatywie naszych kleryków a także dzięki poparciu naszych księży, zwłaszcza ks. dziekana Kazimierza Fonfary, mogliśmy na początku nowego roku szkolnego spotkać się raz jeszcze, aby dziękować Bogu za wspaniałe wakacje i prosić o błogosławieństwo w dalszej nauce oraz modlić się o łaski dla Kościoła Polskokatolickiego.
Wisla1988_09_23-26
Młodzież zaraz po przyjeździe do Wisły


Wisla1988_09_23-26
Odpoczynek podczas wędrówki po górach

ALUMN  TOMASZ