Z życia naszych parafii

Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików najmłodszym

 Dnia 1 października 1988 r. z inicjatywy bpa Jerzego Szotmillera, w parafii polskokatolickiej w Częstochowie zorganizowano dla dzieci bezpłatną wycieczkę do Chorzowa. Fundusz, i to wcale nie mały, przekazało na ten cel STPK.

Specjalnie zamówionym autokarem, pod opieką ks. W. Janowskiego, cała wycieczka wygodnie i bezpiecznie dotarła na miejsce. W programie imprezy było zwiedzanie chorzowskiego ZOO oraz słynne Wesołe Miasteczko.

Mimo nienajlepszej pogody wycieczka udała się. Spotkanie z wieloma egzotycznymi zwierzętami sprawiło dzieciom dużo radości oraz przyniosło im wiele ciekawych obserwacji i spostrzeżeń. W Wesołym Miasteczku natomiast — bawiono się wspaniale. Największym powodzeniem cieszyły się gry komputerowe, gabinet krzywych luster oraz karuzela. Każde z dzieci otrzymało po 300 zł „kieszonkowego”, dzięki czemu mogło samo decydować o wyborze przyjemności i rodzaju zabawy.

Dla wielu rodzin wycieczki z dziećmi są prawie niemożliwością fizyczną — dlatego też bardzo cenne są każde inicjatywy zbiorowych wyjazdów z dziećmi i dla dzieci. Wszyscy uczestnicy tej wycieczki, zwłaszcza najmłodsi — serdecznie dziękują więc STPK za tak atrakcyjny dzień i wyrażają nadzieję, że takich dni będzie więcej.


Jadwiga Łapińska
Czestochowa1988_10_01

Czestochowa1988_10_01Czestochowa1988_10_01