Z życia Kościoła

Parafianie warszawscy w Studziankach Pancernych

StudziankiPancerne1988_09_25

Bp Tadeusz R. Majewski
odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny.
 
StudziankiPancerne1988_09_25
W niedzielę, 25 września 1988 r., proboszcz parafii katedralnej pw. Świętego Ducha ks. dziekan dr Tomasz Wójtowicz — prezes Warszawskiego Oddziału Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików zorganizował wycieczkę do naszej parafii w Studziankach Pancernych (70 km od Warszawy) dla członków Warszawskiego Oddziału STPK i parafian katedralnych. Na tę okoliczność Ks. Dziekan zamówił dwa autokary, których koszt pokrył Zarząd Główny STPK gdyż składka a konto przejazdu od wycieczkowiczów nie była zbyt duża. Rano, o godz. 8:00 autokary ruszyły spod katedry z rozradowaną około 100. osobową grupą parafian warszawskich — dorosłych i młodzieży Wielu pojechało swoimi środkami lokomocji.

Plan wycieczki obejmował czas na rekreację w okolicznych lasach, uczestnictwo we Mszy Świętej o godz. 11.00 i udział w akademii przy Pomniku zbudowanym ku chwale poległych pancerniaków w walkach 16 lipca 1944 r. o Studzianki Pancerne. Akademię zorganizował Radomski Sztab Wojsk Pancernych.

Na ten dzień do Studzianek Pancernych udał się również Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKIZwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w towarzystwie Kanclerza Kurii Biskupiej ks. Ryszarda Dąbrowskiego.

O godzinie11.00 z plebanii ruszyła uroczysta procesja do kościoła parafialnego. Na wstępie zebrani wierni w świątyni odśpiewali Hymn Kościoła:
"Do Ciebie przyszlim Boże nasz..
Przed Twe ołtarze, Panie...
Tęsknoty serca nasze znasz ..
Więc przyjmij to błaganie.
Podźwignij z nędzy polski lud.
Błogosław mu, błogosław, Boże, trud".

Przybyłych do Studzianek Pancerny Pierwszego Biskupa, duchowieństwo i wiernych z warszawskiej parafii powitał administrator parafii ks. Leszek Kołodziejczyk. Proboszcz parafii poprosił Pierwszego Biskupa o odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenia Słowa Pasterskiego do wiernych. Kazanie okolicznościowe wygłosił dziek. Tomasz Wójtowicz
StudziankiPancerne1988_09_25

StudziankiPancerne1988_09_25
W czasie Mszy Świętej wierni bardzo licznie przystąpili do Stołu Pańskiego.
Po Mszy Św. Słowo Pasterskie wygłosił Pierwszy Biskup:
„Zanosiliśmy dzisiaj modły za naszą u-kochaną ziemską Matkę — Ojczyznę — Polskę. Polska na przestrzeni wieków przeszła wiele burz dziejowych i dźwigała wiele krzyży, które na nią spadały. W ponad milenijnym pochodzie chrześcijańskiej Polski zawsze byliśmy wierni Bogu i Jego Matce Maryi. Polak wiary w Boga i honoru Ojczyzny bronił i walczył o jej wolność na wszystkich kontynentach „za wolność naszą i waszą”. Tu w Studziankach w lipcu 1944 roku rozegrała się jedna z krwawych bitew z okupantem hitlerowskim, o wolność tej ziemi. Ta ziemia, jak i cała polska ziemia przesiąknięta jest krwią bohaterskich Jej synów i męczenników, którzy swoje nieraz młode życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny. W tych trudnych czasach, jakie obecnie przeżywa nasza Ojczyzna, my Jej dzieci nie możemy Jej opuścić. Mamy stać na straży naszych praw do tej Ziemi, ale musimy zaniechać wszelkich waśni i stanąć ramię przy ramieniu, by budować nasz własny Polski Dom, zamożny dom, by nikomu nie zabrakło w nim chleba, a życie na co dzień było radośniejsze. Mamy pracować w pokoju i zgodzie narodowej, w tolerancji i miłości. Wszak wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej Matki Polski.”.

Na zakończenie Mszy Świętej Pierwszy Biskup zebranym w świątyni udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

O godz. 13.00 Pierwszy Biskup z duchowieństwem i wiernymi parafii ze Studzianek Pancernych oraz z parafianami-gośćmi z Warszawy — podążył pod Pomnik Pamięci Walki o Studzianki Pancerne. Tutaj odbywał się capstrzyk — akademia oraz zakończenie sztafety młodych szlakiem walk pancernych województwa  radomskiego. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele — oficerowie wyższych stopni Sztabu Wojsk Pancernych w Radomiu i poczty sztandarowe. Uroczystość urozmaicała młodzieżowa orkiestra dęta z Radomia w specjalnych strojach, która odegrała hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła” oraz grała marsze wojskowe. Przy Pomniku stała wojskowa warta honorowa.

Po przemówieniach i apelu poległych delegacje złożyły wieńce. Ze strony Kościoła wiązankę kwiatów złożył Pierwszy Biskup w asyście duchowieństwa. Delegacja Warszawskiego Oddziału Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików złożyła u stóp Pomnika piękny wieniec przywieziony z Warszawy.

Po zakończeniu uroczystości mieszkańcy Studzianek i przyjezdni zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę. Pierwszego Biskupa i duchowieństwo obiadem na plebanii podjął administrator parafii ks. Leszek Kołodziejczyk. Po posiłku goście z Warszawy ruszyli w las na grzybobranie.

Późnym wieczorem autokary z wycieczkowiczami wracały do Warszawy. Wszyscy wracali pełni miłych przeżyć i wypoczęci, by od poniedziałku rozpocząć nowy tydzień.


Ks. Ryszard Dąbrowski
StudziankiPancerne1988_09_25
Bp Tadeusz R. Majewski w otoczeniu duchowieństwa i wiernych w czasie uroczystej akademii poświęconej poległym w czasie bitwy o Studzianki Pancerne. Obok stoją przedstawiciele Wojska Polskiego


Delegacja Oddziału Warszawskiego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików oczekuje na złożenie wieńca pod pomnikiem pamięci w Studziankach Pancernych
StudziankiPancerne1988_09_25