Z życia Kościoła.

Z kancelarii Pierwszego Biskupa

Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich  - Insbruck, Austria W dniach od 4 do 10 września 1988 r. w Insbrucku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich. Konferencje odbywają się co roku w innym kraju. W Polsce była we wrześniu 1985 r. Delegatami Kościoła Polskokatolickiego na Konferencję w Insbrucku byli pracownicy naukowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej : Ks. doc. dr Edward BAŁAKIER i Ks. dr Tomasz WÓJTOWICZ.
Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej - Wiedeń, Austria Od 16 do 23 września 1988 r. w Wiedniu odbywała się Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich pod przewodnictwem Arcybiskupa Utrechtu Antoniego Jana GLAZEMAKERA. Udział wzięli biskupi starokatoliccy z Holandii, Szwajcarii, RFN, Austrii, Czechosłowacji, USA, Kanady i Polski. Z Polski na Konferencję udali się: Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Biskup Koadiutor doc. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI, Biskup Jerzy. SZOTMILLER — Ordynariusz Diecezji Krakowskiej, Biskup Wiesław SKOLUCKI — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i Biskup Zygmunt KORALEWSKI — Sufragan Wrocławski.
W ostatnich latach Międzynarodowe Konferencje Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej odbywały się w Polsce w roku 1985 i 1987. MKBS UU odbywają się co roku w innym kraju. W następnym roku — 1989 — MKBS UU odbędzie się w Utrechcie — Holandia — z racji obchodów 100-letniej rocznicy Unii Utrechckiej.
Wizyta przedstawicieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego u Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego W dniu 27 września 1988 r. w siedzibie Pierwszego Biskupa w Kurii Biskupiej w Warszawie wizytę kurtuazyjną złożyli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w osobach: ks. dr. Berta Beacha — członka Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, członków Rady Kościoła — ks. Romana Chałupka i ks. doc. dr. hab. Zachariasza Łyko. W spotkaniu wziął również udział Kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego — ks. mgr Ryszard Dąbrowski.
Pierwszy Biskup powitał Gości i omówił braterskie kontakty Kościołów: Polskokatolickiego i Adwentystów Dnia Siódmego za kadencji poprzedniego prezesa ks. dr. Stanisława Dąbrowskiego, kreślił działalność adwentystów na polu wydawniczym i społecznym, zwłaszcza w zwalczaniu patologii społecznych oraz skierował słowa przyjaźni do nowych Władz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w osobie obecnych przedstawicieli, oraz zachęcał do zbliżenia się Kościoła Adwentystów w chrześcijańskim ekumenizmie z Polską Radą Ekumeniczną, czego widocznym przykładem jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna, kształcąca duchownych różnych Kościełów chrześcijańskich.
Zagraniczny Gość dr B. Beach wyraził podziękowanie Księdzu Pierwszemu Biskupowi za tak przyjazne i braterskie stosunki z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, szczególnie ujawniające się za kadencji prezesa dr. Stanisława Dąbrowskiego, przedstawił i poparł nowe kierownictwo Kościoła Adwentystów w Polsce prosząc o jeszcze bardziej ekumeniczne zbliżenie Kościołów chrześcijańskich.
Po spotkaniu Goście zwiedzili nowo wybudowany Dom Kurialny i Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego.