Z życia Kościoła

Konferencja z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi

Z okazji uroczystości jubileuszowych 1000-lecia Chrztu Rusi, odbyła się w dniu 23 czerwca 1988 r. w Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego konferencja księży z udziałem przedstawicieli prasy.

Na konferencję przybyli: Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego; bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików; bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej; bp Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej; bp Zygmunt Koralewski — sufragan diecezji wrocławskiej oraz wielu księży Kościoła Polskokatolickiego. Władze państwowe reprezentowała mgr Walentyna Walkiewicz z Urzędu do Spraw Wyznań. W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele środków masowego przekazu.

Konferencję otworzył Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, który po krótkim wstępie przedstawił zebranym przebieg uroczystości jubileuszowych 1000-lecia Chrztu Rusi. oto zapis wystąpienia: 
„Witając serdecznie w siedzibie Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie..."

 

Moskwa1988_06_3-13 Obrady Synodu Lokalnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego otworzył Patriarcha Moskwy i całej Rusi Pimen.

W Prezydium Św. Synodu zasiedli Członkowie najwyższej hierarchii Kościoła Prawosławnego z Patriarchą Pimenem na czele (pierwszy rząd). W drugim rzędzie Prezydium Synodu zasiedli wysokie Zwierzchności Kościołów, Patriarchowie, Metropolici, Biskupi.

Z Polski Jego Eminencja Metropolita Bazyli i Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski (drugi z prawej)
Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w serdecznej rozmowie z Arcybiskupem Bazylim,
 Metropolitą Warszawy i całej Polski Kościoła Prawosławnego
Moskwa1988_06_3-13
Pierwszy Biskup w rozmowie z kard. Willebrandsem - członkiem delegacji watykańskiej Moskwa1988_06_3-13