Z życia Kościoła

Młodzież polskokatolicka na Międzynarodowym obozie Młodzieży Starokatolickiej w Holandii

Młodzież z Kościołów starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej działa bardzo prężnie w swoich krajach. W starokatolickich Kościołach Szwajcarii, RFN, Holandii już od wielu lat istnieją zorganizowane grupy młodzieżowe, które jako autonomiczne organizacje pracują na rzecz swoich Kościołów oraz dla własnego pożytku.

Młodzież starokatolicka nie zamyka się jednak tylko we własnych państwach, we własnych Kościołach. Już od wielu lat młodzi starokatolicy ze Szwajcarii, Holandii, RFN, Austrii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Francji i Włoch utrzymują ze sobą bardzo ścisłe kontakty, efektami są między innymi organizowane co roku Międzynarodowe Obozy Młodzieży Starokatolickiej. Ostatni taki obóz miał właśnie miejsce w Holandii.

Organizatorzy Obozu Stichting Voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland na bazę wybrali małą miejscowość Workum w północnej części Holandii, nad pięknym jeziorem Fluesse.
Tutaj, w dniach od 25 lipca do 6 sierpnia 1988 r. spędzała wspólnie czas młodzież ze wszystkich państw, w których istnieje Kościół Starokatolicki. Nie zabrakło także gości z Kościołów zaprzyjaźnionych, a w tym z Kościoła Anglikańskiego z Wielkiej Brytanii i z Kościoła Prawosławnego z Grecji. Kościół Polskokatolicki reprezentowała 7-osobowa grupa młodzieży z parafii warszawskich, krakowskiej i strzyżowickiej.

Zgrupowanie w Workum miało przede wszystkim charakter wypoczynkowy. Większość czasu zajmowało uczestnikom żeglowanie po wspaniałym jeziorze, liczne wycieczki po okolicy, nocne wypady, wieczory rozrywkowe. Jednak był to obóz młodzieży chrześcijańskiej i nie zabrakło na nim także czasu na Msze Św., nabożeństwa, rozmyślania.

Podczas trwania obozu działały na nim tzw. „Workshop”. Były to koła zainteresowań, które skupiały grupy ludzi zainteresowanych danym tematem, problemem czy pracą.

Zaciekawieni pracą redaktora mogli spróbować swoich sił w tzw. "Ship papers" — czyli w grupie, która wydawała codzienna gazetę obozową.

Osoby zainteresowane studiowaniem Pisma Świętego czuły sie dobrze w grupie "Bibelkreative". Przyszłych studentów teologii czy też osoby zainteresowane tą dziedziną można było spotkać w
grupie "Liturgia" lub "Teologia",
gdzie przygotowywano codzienne
nabożeństwa, a także dyskutowano nad problemami teologicznymi.

Młodzież interesująca sie kontaktami z młodzieżą z innych Kościołów mogła wymienić swoje poglądy w grupie o nazwie "Oekumene". Osoby zaciekawione nowościami w Kościele na pewno dobrze spędzały czas w grupach zajmujących sie nowymi formami modlitwy oraz sprawą ordynacji kobiet w Kościele.

Młodzież z Polski szczególny wkład wniosła w pracy nad przygotowywaniem liturgii, wydawanie codziennego czasopisma. Polacy pracowali także w grupie „New Games”, która zajmowała się nowych, ciekawych form rozrywki dla młodzieży.

Pamiątkowe zdjęcie grupy polskiej
zaraz po przylocie do Amsterdamu


Holandia_Workum1988_07_25-06_08
Bardzo interesującym punktem w programie obozowym były tzw. „Wieczory zagraniczne”. Każdego dnia, wieczorem, przedstawiciele państw prezentowali siebie, swój kraj, Kościół i w szczególności pracę młodzieżową. Jak oceniono przy uroczystym zakończeniu obozu, wszystkie prezentacje były bardzo interesujące, jednak najwięcej inicjatywy i pomysłowości wykazała grupa z Polski.

Grupa polska zaprezentowała program, który określono potem nazwa „Polski Show”. Prezentacja Polski i Kościoła oprawiona była dość bogatymi efektami świetlnymi i muzycznymi. Widzowie mogli wziąć udział w specjalnym konkursie wiedzy o Polsce, nagradzanym atrakcyjnymi upominkami. Polskie dziewczęta częstowały wszystkich
polskimi wypiekami i słodyczami. Każdy otrzymał także specjalnie wydaną na tę okazję gazetę o Polsce, a także widokówki
przedstawiające nasz Kraj.

"Polski wieczór"
- rozpoczynają diakon Tomasz Rybka
 i Tomasz Siepetowski


Holandia_Workum1988_07_25-06_08

Również bardzo ważnym momentem w programie obozu było poszerzone posiedzenie Internationale Altkatholische Jugend (IAKJ). IAKJ to międzynarodowa organizacja, zrzeszająca młodzież starokatolicką ze wszystkich krajów Europy. Posiada ona swój zarząd, który koordynuje pracę młodzieżową w Kościołach starokatolickich. Na posiedzeniu tym młodzież omówiła sprawy finansowe organizacji, nowy statut, pracę młodzieżową we wszystkich krajach zrzeszonych w IAKJ, kontakty ekumeniczne oraz zaplanowała następne międzynarodowe spotkanie młodzieży.

Na posiedzeniu tym wybrano także nowy skład zarządu IAKJ. Po raz pierwszy w historii tej organizacji w zarządzie IAKJ znalazł się przedstawiciel Kościoła Polskokatolickiego, Tomasz Rybka z Warszawy, którzy otrzymał stanowisko v-ce prezesa IAKJ.

Czas na obozie wypełniony był prawie maksymalnie. Na prywatne rozmowy, nawiązywani kontaktów, przyjaźni pozostawały tylko nocne ogniska i wieczornice. Były to jednak bardzo piękne chwile. Razem, przy ognisku siedzieli młodzi ludzie, mówiący różnych stron Europy, tak czasem inni, ale jednak złączeni tą jedną ideą, jaką jest dla nich chwalenie swego Pana w starokatolickiej wspólnocie.
Diakon Tomasz Rybka, Adam Stelmach, Tomasz Siepetowski podczas pracy z Biblią
Holandia_Workum1988_07_25-06_08Holandia_Workum1988_07_25-06_08

Liczna grupa ze Szwajcarii uczciła (1 sierpnia) na obozie swoje święto narodowe

 

Obóz zakończył się uroczystą Mszą Św., po której nastąpił wieczór pożegnalny, pełen humoru, radości i zabawy Ranek 6 sierpnia 1988 r. nie był już tak wesoły. Nadszedł czas rozstania. Nie obeszło się bez łez i westchnień. — Czy się jeszcze zobaczymy?

Grupa z Polski nie zakończyła jednak pobytu w Holandii tego dnia. Młodzież holenderska zaproponowała jeszcze dwudniowy pobyt w celu zwiedzenia niektórych zakątków Holandii. Przez te dwa dni Polacy goszczeni byli w domu parafialnym w Enkhuizen oraz w starokatolickiej rodzinie państwa Schoon w Amsterdamie. Dzięki niezwykłej serdeczności i życzliwości gospodarzy młodzież polska mogła zwiedzić Utrecht — kolebkę starokatolicyzmu, Amsterdam — a w nim światowej sławy muzeum Kościoła Starokatolickiego, a tak że zabytkowe Starokatolickie Seminarium Duchowne z siedzibą Arcybiskupa Utrechtu w Amersfoort.

Niezwykle serdeczna atmosfera, jaką otaczano młodzież z Polski dała się odczuć także podczas pożegnania na lotnisku w Amsterdamie, kiedy to polską delegację żegnało bardzo liczne grono młodzieży starokatolickiej, studentów teologii z Holandii. Obecny był także ks. dr Smit wraz z całą rodziną.

diak. Tomasz Rybka