Z życia Kościoła

Spotkanie młodzieży polskokatolickiej w Rokitnie Szlacheckim

RokitnoSzlacheckie1988_07_09-12 "Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej"   Koh. 11,9

Ten właśnie cytat z Księgi Koheleta stał się hasłem młodzieży, która spotkała się w dniach od 9 do 12 lipca 1988 r.
w Rokitnie Szlacheckim.
RokitnoSzlacheckie1988_07_09-12

Było to juz drugie spotkanie młodzieży polskokatolickiej diecezji krakowskiej podczas tegorocznych wakacji bowiem na początku lipca młodzież spotkała się w Bażanówce, a spotkanie w Rokitnie było kontynuacją tamtego. Program spotkania w Rokitnie starannie przygotowało Koło Młodzieżowe z tej parafii, p kierunkiem ks. Krzysztofa Mendelewskiego. Głównym punktem programu stały się codzienne nabożeństwa, w których aktywnie uczestniczyła młodzież. Od strony muzycznej nabożeństwa bardzo interesująco przygotowali Marek Pawelczyk i Marcin Mrówka z parafii Bolesław. Dla uczestników obozu nabożeństwa były nie tylko ogromnym przeżyciem, ale także źródłem inspiracji do czynnego uczestnictwa w zajęciach obozowych.

Szczególne miejsce wśród zaleć obozowych zajmowało spotkanie z Biblią, a przede wszystkim studium nad cytatem z Księgi Koheleta, który stał się hasłem obozowym. Młodzież postawiła sobie pytania: W jaki sposób chrześcijanin może wyzwalać w sobie swą młodzieńczą radość? W jaki sposób używać młodości, aby podobać się Bogu i służyć Kościołowi? Po długich dyskusjach młodzież postanowiła powrócić do tych pytań na następnym spotkaniu.

Ale lipiec to przecież początek wakacji. I tego właśnie wakacyjnego akcentu nie zabrakło na zgrupowaniu w Rokitnie. Organizatorzy pod kierownictwem przewodniczącej Koła Młodzieżowego, Anety Gocyli, zapewnili wspaniałą rozrywkę, na którą złożyły się m.in. wieczornice, wycieczki po okolicy, ogniska i wieczorki taneczne.

O swojej młodzieży nie zapomniał także duszpasterz diecezji krakowskiej, bp Jerzy Szotmiller, który spędził z młodzieżą całe niedzielne popołudnie; uczestniczył także w wieczornicy połączonej z tradycyjnym obozowym pieczeniem kiełbasy. Biskup Ordynariusz podczas tego wieczoru rozmawiał z młodzieżą o swej pracy duszpasterskiej. Był to niezwykle ważny i miły akcent podczas zgrupowania w Rokitnie. Młodzież mogła porozmawiać ze swoim Arcypasterzem, spędzić z nim wspólne chwile, a przez to bliżej poznać swojego biskupa.

Spotkanie młodzieży polskokatolickiej w parafii Rokitno było jeszcze jedną okazją, aby wśród młodzieży polskokatolickiej nawiązały się nowe kontakty,  nowe przyjaźnie. Wspaniała atmosfera tego spotkania, która wyzwalała młodzieńczą, Bożą radość, sprawiła, że młodzieży bardzo trudno było się rozstawać. Należy podkreślić, iż ogromny udział w stworzeniu tak dobrej atmosfery tego spotkania miał duszpasterz parafii w Rokitnie ks. Krzysztof Mendelewski, oddany całym sercem młodzieży, służący jej swoimi zdolnościami organizacyjnymi, a przede wszystkim muzycznymi.


Wspaniała była także ofiarność parafian w Rokitnie, którzy, interesowali się, pomagali w zorganizowaniu obozu. Szczególnie będziemy wspominać Mamę księdza proboszcza, szefowej obozowej kuchni, która za swoją serdeczność i życzliwość zasłużyła sobie na miano Obozowej Mamy.

Spotkania takie jak w Rokitnie niezwykle cieszą, gdyż są świadectwem aktywności Kół Młodzieżowych przy parafiach polskokatolickich. Młodzież polskokatolicka nie chce pozostawać bierną, ale pragnienie wspólnie chwalić Boga i wspólnymi siłami umacniać swój Kościół. Spotkanie to udowodniło również, że mamy w naszym Kościele wspaniałych duszpasterzy, którzy wiele czasu poświęcają młodzieży, gdyż rozumieją, że właśnie w młodzieży jest przyszłość Kościoła.

 

diakon TOMASZ  RYBKA