Z życia Kościoła

Po raz trzeci wręczono wyróżnienie "Serce dla serc"

Lublin1988_08_14 W niedzielę, 14 sierpnia 1988 r. o godz. 11:oo  w kościele polskokatolickim w Lublinie złożona została Bogu Najświętsza Ofiara, podczas której wręczono — już po raz trzeci — wyróżnienie „Serce dla serc”.

Wyróżnienie to ustanowił w roku 1986 Zarząd Oddziału Lubelskiego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików oraz Rada Parafii Polskokatolickiej w Lublinie. Jest ono przyznawane raz w raku w miesiącu sierpniu. Ukazuje ludzi Wielkich Serc w różnych dziedzinach służby bliźnim: ekumenizmu, służby zdrowia, ratowania życia,, pracy społecznej, służby dzieciom (od 1988), rozsławiania imienia Polski (od 1988). Wyróżniony otrzymuje medal z brązu, pismo uznania, wpisany jest do Złotej Księgi i na tablicy "Serce dla serc" . W Dzień Matki (26 maja) odprawiana jest Msza św. w intencji wyróżnionych i ich Matek.

W tym roku wyróżnienie "Serce dla serc" otrzymali:

I. W dziedzinie ekumenizmu:
ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski (Akademia Teologii Katolickiej, Kościół Rzymskokatolicki. Warszawa)
siostra diakonisa Regina Witt (Kościół Ewangelicko-Augsburski. Warszawa).
Motywacja:
W życiu swoim okazywali i okazują serce bliźnim idącym różnymi drogami do Boga. To wielkie zaangażowanie w wypełnianiu polecenia Chrystusa „aby wszyscy byli jedno” , jest ukazywaniem Wielkiego Serca dla innych serc.


II. W dziedzinie służby dzieciom:

prof. dr Maria Łopatkowa, pedagog, (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa)
Jacek Solarz, lekarz, Chełm
Motywacja:
— Maria Łopatkowa: dzieci potrzebują wiele miłości. Na ich drodze życia muszą być dorośli, którzy ukazują Wielkie Serce i czynią świat godnym bycia dalszego. Jest jedną z nich.
Jacek Solarz: twórca Fundacji „Spełnienie Marzeń” , niosącej pomoc dzieciom i młodzieży z nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi.
III. W dziedzinie ratowania życia:
Krzysztof Mirowski, górnik-ratownik, Lubin
Karol Knoppik górnik-ratownik, Zabrze
Józef Kostecki, górnik-ratownik. Bytom
Dariusz Jojko, strażak, Chorzów
Motywacja:
Krzysztof Mirowski: niezwykle odważny w akcjach ratowniczych.
Dwukrotnie odznaczany "Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego" . Jest wzorem dla młodszych ratowników.
— Karol Knoppik: szczególnie zasłużył się w czasie akcji ratowania
siedmiu górników odciętych pożarem w 1985 r. w KWK
"Makoszowy", gdzie — między innymi dzięki jego dużemu zaangażowaniu
— zagrożeni ludzie zostali uratowni.
— Józef Kostecki: szczególnie wyróżnił się oddaniem i odwagą
podczas akcji uwalniania spod zawału dwóch górników w kopalni
"Bobrek" , w lutym 1986 roku.
— Dariusz Jojko: w marcu 1987 r. okazał serce ratując dziecko
na krze lodowej. I choć ratunek nie powiódł się, to jednak czyn
jego był całkowitym oddaniem siebie dziecku znajdującemu się
w niebezpieczeństwie. Ratowanie dziecka to szczególne wyzwalanie
się z materii ku Bogu.

Lublin1988_08_14

IV. W dziedzinie służby zdrowia:
Anna Ćwiklińska, mgr farmacji. Lublin
Cecylia Zygmunt, salowa-sanitariuszika (Wojewódzki Szpital Zespolony w Lublinie).
Motywacja:
— Anna Ćwiklińska: okazuje ofiarną długoletnią pracę w służbie zdrowia, szczególnie służy pomocą bliźnim w poszukiwaniu potrzebnych
leków.
— Cecylia Zygmunt: typowana przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lublinie. Cechuje ją bezinteresowna troska i oddanie dla chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.


V. W dziedzinie pracy społecznej:
Wanda i Tadeusz Krajewscy (Apostolstwo Miłosierdzia Bożego. Warszawa).
Motywacja:
Niosą pomoc ludziom umęczonym, głodującym, bezradnym. Sprawują
opiekę nad 60 emerytami i 300 matkami z rodzin wielodzietnych
VI. W dziedzinie rozsławiania imienia Polski:
Zygmunt Choreń, Gdańsk
Jerzy Kukuczka, Katowice
Motywacja:
— Zygmunt Choreń: twórca żaglowców polskich (Pogoria, Iskra II, Dar Młodzieży, Oceania).
— Jerzy Kukuczka: alpinista, zdobywca 14 szczytów himalajskich
— ośmiotysięczmików.
W milionach serc polskich mieszkających w kraju i za granicą
rozpalili ogień miłości i dumy z przynależności do naszej Ojczyzny.
Wyróżnienia wręczał ks. dziekan Bogusław Wołyński, medale zaś — prezes Oddziału Lubelskiego STPK Józef Dzikowicz.

Lublin1988_08_14

W czasie ofiarowania wyróżnieni przekazali dary do muzeum parafialnego, które powstało w tym roku. I tak:
— ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski — książkę „Słowo blisko ciebie” , której jest autorem;
— siostra diakonisa Regina Witt — oprawiony maszynopis wspomnień wojennych z Warszawy, krzyż z rozdartym ramieniem górnym i napisem „Czy rozdzielony jest Chrystus" (1 Kor. 1.13) oraz wyrzeźbione na drzewie hasło swojej zakonnej posługi „Dla mnie życiem jest Chrystus" (Flp. 1,21);
— prof. Maria Łopatkowa — dwie książki napisane przez siebie: „Elementarz wychowania małego dziecka” i „Zakaz kochania” ;
— Jacek Solarz przekazał oszlifowany piasek pustyni, pamiątkę rodzinną;
— Karol Knoppik — piękny puchar rzeźbiony w węglu z napisem „Ratownictwo górnicze” oraz herbem Zabrza;
— Józef Kostecki — puszkę do komunikantów zamykaną wieczkiem. Wykonana specjalnie na uroczystości z węgla przez artystę górnika. Na puszce napis wyrzeźbiony w węglu „Serce dla serc” oraz IHS;
— Krzysztof Mirowski — dyplom nadania mu medalu przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz sam medal;
— Dariusz Jojko — proporczyk Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, odznakę oraz mały symboliczny toporek strażacki;
— Anna Ćwiklińska — specjalne ceramiczne naczynie apteczne, wyrób Chodzieży tuż po II wojnie światowej;
— Zygmunt Choreń — medal nadany mu z racji wodowania Daru Młodzieży. Medal ma kształt bandery z napisami: awers: „Za zasługi w dziele budowy Daru Młodzieży” , rewers: „W dniu podniesienia bandery, czerwiec 1982. MSM Gdynia” .

Lublin1988_08_14

W poniedziałek 15 sierpnia 1988 r., w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej o godz. 17, lubelska wspólnota parafialna złożyła Bogu podziękowanie za cały rok. Mszę św. odprawił ks. prob. Stefan Tokarski (Dąbrówka), Słowo Boże wygłosił ks. prob. Kazimierz Stachniak (Lipa Lubelska). Ponadto obecni byli: ks. dziekan Stanisław Kozal (Żółkiewka), ks. prob. Roman Marszałek (Maciejów), ks. prob. Zdzisław Niezgoda (Gorzków), który poświęcił zioła, ks. prob. Bogusław Gruszczyński (Kosarzew).

Chwała niech będzie Bogu Ojcu. Jego Synowi. Duchowi Świętemu i Matce Najświętszej za przeżyte uroczyste chwile.

Kronikarz parafialny