Z życia Kościoła

Wizyta ks. Dymitriosa Nikou w Polsce

Warszawa1988_07_16 Spotkanie w Zarządzie Głównym STPK:

ks. Dymitrios Nikou, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski,
bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański
Warszawa1988_07_16

W dniach od 11 do 18 lipca 1988 r. przebywał w Polsce — na zaproszenie Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego i Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego — ks. Dymitrios Nikou, proboszcz katedry Kościoła Prawosławnego w Grecji.

Program wizyty Miłego Gościa z Grecji był bardzo bogaty. Ks. Nikou został przyjęty przez Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego oraz przez Metropolitę Bazylego — zwierzchnika Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, a także przez Ambasadora Grecji. Ks. Dymitrios Nikou odwiedził także parafie polskokatolickie w Warszawie, Częstochowie i Wiśniewie. Klimat przyjęcia Gościa z Grecji w naszych parafiach był równie słoneczny jak pogoda. Jest to dowód autentycznej sympatii oraz wyraz szacunku dla Kościoła Prawosławnego w Grecji.

W czasie pobytu w Warszawie ks. Nikou zwiedził zabytki stolicy. W ten sposób zbliżył się do tradycji, kultury i historii państwa polskiego, które przeżyło swoją wielkość i zniknęło z mapy kontynentu, aby znów się odrodzić.

W dniu 16 lipca 1988 r. (sobota) ks. Nikou został przyjęty przez bpa doc. dra Wiktora Wysoczańskiego — prezesa Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików. Był to ważny punkt wizyty ks. Nikou w Polsce. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie ZG STPK — oprócz Gościa z Grecji — udział wzięli: Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego oraz gospodarz spotkania — bp Wiktor Wysoczański.

W trakcie spotkania, które przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, dokonano szerokiej i pożytecznej wymiany poglądów na tematy aktualne — dotyczące stosunków między oboma Kościołami oraz węzłowych problemów ogólnych, ze szczególnym uwzględnieniem ekumenii i pokoju w Europie.

Trudno byłoby tu streścić cały przebieg spotkania. Ramy tej krótkiej informacji nie pozwalają na to, dlatego ograniczę się do zaznaczenia jedynie niektórych wątków dyskusji, która wyraźnie ukazuje autentyczną zbieżność poglądów. Mówiono np. na temat zakończonego w 1987 roku w Kavala (Grecja) dialogu prawosławno-starokatolickiego. Wyrażono nadzieję, że Duch Święty, który z taką mocą przemawiał w czasie trwania dialogu, pobudzi obie strony, aby z nowym zapałem poszły dalej i doprowadziły do realizacji gorącego pragnienia wszystkiej chrześcijan, aby mogła być odbudowana pełna komunia, w jakiej żyli przed wiekami nasi przodkowie.

W czasie spotkania mówiono także na te mat tegorocznych obchodów jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi. Podkreślono ekumeniczną doniosłość milenijnych uroczystości wyrażając przekonanie, że uroczystość była ważnym ogniwem w procesie zbliżenia chrześcijan.

Kończąc spotkanie obie strony podkreśli potrzebę kontynuowania, a nawet intensyfikacji wzajemnych stosunków.

Ks. Dymitrios Nikou zakończył wizytę Polsce w dniu 18 lipca  1988 r. w późnych godzinach wieczornych. Mamy nadzieję, że wizyta ta pozwoliła Miłemu Gościowi z Grecji lepiej poznać nasz Kościół, Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików; poznać się nawzajem i zadzierzgnąć więzy przyjaźni.