Z życia Kościoła

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Księdza Infułata ROMANA SKRZYPCZAKA

Poznan1988_05_29 Jubilat - Ks. Infułat. Roman Skrzypczak w otoczeniu
biskupów wrocławskichWierni licznie wypełnili świątynię
 - wśród niech także najmłodsi
Poznan1988_05_29

Parafia poznańska pw. Św. Kazimierza, w której opiekę duszpasterską sprawuje ks. infułat Roman Skrzypczak, należy do tych społeczności kościelnych, które zawsze były wierne Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Ks. Infułat od 25-ciu lat bardzo ofiarnie, z wielkim zaangażowaniem, przy bardzo życzliwej i konstruktywnej współpracy z Radą Parafialną roztacza opiekę nad zabytkowym barokowym kościołem, w którym wystrój ołtarza głównego, i ołtarzy bocznych, z bardzo bogatą ornamentyką, wprowadza przybysza w odległe czasy, nastraja do modlitwy, przenosi do epoki barku, gdzie obiekty sakralne były tak bogato wyposażane.

Niedziela 29 maja 1988 r. była słoneczna, bo uroczystości, do których się ta społeczność starannie przygotowała były radosne - srebrny jubileusz kapłaństwa ich proboszcza, dziekana, infułata, a nawet — prawie ojca, bo takie określenie oddaje to, zaobserwowałem podczas pobytu w Poznaniu.

Uroczystym powitaniem Księży Biskupów: Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej i Sufragana rozpoczął uroczystości jubileuszowe Prezes Rady Parafialnej Zenon Pawełkiewicz. Wręczył też Arcypasterzowi Diecezji symboliczne klucze, by w tym dniu był on honorowym gospodarzem tej świątyni.

Chór parafialny na wejście wykonał uroczystą pieśń „Ecce sacerdos magnus” — „Ty jesteś kapłan wielki”. Słowa powitania w świątyni oraz krótkie sprawozdanie duszpasterskie złożył proboszcz parafii ks. infułat Roman Skrzypczak. W swoim powitaniu liturgicznym modlił się za Biskupa Ordynariusza, podziękował za trud drogi, poprosił o odprawienie Mszy św., o słowa arcypasterskiej otuchy, pocieszenia i wsparcia.

Rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. infułat Roman Skrzypczak w asyście księży biskupów. Kazanie wygłosił bp ordynariusz Wiesław Skołucki.

List pochwalny od Pierwszego Biskupa odczytał ks. dziekan Stanisław Bosy, który ponadto przekazał życzenia, kwiaty i upominek od szczecińskiej społeczności polskokatolickiej. Życzenia od całego duchowieństwa przekazał Jubilatowi ks. bp sufragan Zygmunt Koralewski, a w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego — ks. Czesław Romanowski — jezuita. Mszą św. dobiegała końca. Komunię św. rozdawali Księża Biskupi. Do swego serca Chrystusa licznie przyjęły dzieci, młodzież, starsi, dziękując jednocześnie Bogu za dzisiejszy uroczysty dzień.

Ks. Stanisław Bosy