Z życia Kościoła

60-lecie parafii w Świeciechowie

Świeciechów — duża wioska leżąca nad Wisłą niedaleko od Puław w woj. tarnobrzeskim przez 60 lat realizuje ideologię Kościoła Narodowego, wiernej służby Bogu, Kościołowi Jezusa Chrystusa i Ojczyźnie — Polsce. W parafii zachowywane są tradycje narodowe i ludowe oraz tętni życie religijne, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy opiekę duszpasterską sprawuje Ksiądz Proboszcz Zbigniew BONKOWSKI.
Nowy kościół murowany został wybudowany z finansów Rady Synodalnej Kościoła przy społecznej pracy miejscowych parafian w 1976 r. Obecnie ks. Proboszcz Zb. Bonkowski rozpoczyna budowę plebanii z ofiar wiernych i z funduszy Kościoła.

Uroczystość 60-lecia parafii w Świeciechowie była wielkim przeżyciem dla wiernych. Ksiądz Proboszcz na ten jubileusz przygotował duchowo swych parafian przez nauki rekolekcyjne i spowiedź generalną. Parafia dała temu również zewnętrzny wyraz. Ołtarze przybrano kwiatami, a kościół w zielone girlandy i flagi. Cmentarz przykościelny przystrojono w zieleń i kolorowe proporczyki, które rozwieszono naokoło cmentarza przykościelnego.

Na tę uroczystość przybyli zaproszeni Goście z Warszawy: Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI, Ks. Ryszard DĄBROWSKI — Kanclerz Kurii Biskupiej, Ks. Henryk PRZYBYŁA — Kapelan Biskupa, ks. Marian MADZIAR, diak. Tomasz RYBKA. P. Paweł Kalwara — kamerzysta, który na taśmie video utrwalił uroczystość i P. Kazimierz Bałakier — fotograf.

Swieciechow1988_06_19
Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w asyście ks. Ryszarda Dąbrowskiego i ks. Mariana Madziara odprawił Mszę św. koncelebrowaną


Swieciechow1988_06_19


Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się tradycyjnym przywitaniem Arcypasterza przez przedstawicieli Komitetu Parafialnego chlebem i solą. Młodzież i dzieci przywitały Dostojnego Gościa deklamacjami okolicznościowych wierszyków i bukietami kwiatów.


Po odmówieniu przepisanych rytuałem modlitw za Biskupa Diecezji, proboszcz parafii w serdecznych słowach powitał Arcypasterza i przybyłych na uroczystość gości oraz złożył krótkie sprawozdanie z zarządzania parafią i przedstawił plany prac, jakie mają być wykonane w przyszłości.


Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Kazanie wygłosił Ks. Kapelan Henryk Przybyła. Po Mszy Św. Arcypasterz poprowadził Eucharystyczną procesję, po której odśpiewano „Te Deum” — Ciebie Boga wysławiamy.


Pięknym, parafialnym przeżyciem był Chrzest dwóch dziewczynek, którego udzielił Arcypasterz.


Na zakończenie uroczystości Pierwszy Biskup skierował do zebranych Słowo Pasterskie, w którym przypomniał krótką historię 60-lecia parafii i dokonanych dzieł na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Podziękował Ks. Proboszczowi Zbigniewowi Bonkowskiemu za Jego owocną, dziesięcioletnią pracę w parafii. Wiernych zachęcił do dalszej gorliwości w służbie Boga i Ojczyzny oraz spieszenia z pomocą Księdzu Proboszczowi w budowaniu nowej plebanii.


Arcypasterz w dowód uznania parafię Świeciechowską odznaczył Orderem I Klasy Biskupa Franciszka HODURA (najwyższym odznaczeniem Kościoła), który przypiął do parafialnego sztandaru.


Następnie Pierwszy Biskup udzielił arcypasterskiego błogosławieństwa parafii i wszystkim wiernym.


Jubileusz 60-lecia zakończono odśpiewaniem Hymnu Kościoła: „Tyle lat my Ci, o Panie”.