Z życia naszych parafii

Św. Mikołaj w parafii pw. NMP Królowej Apostołów w Częstochowie

Czestochowa1987_12_06 „Co za radość będzie, gdy Mikołaj do nas przybędzie — śpiewały dzieci.

I była wielka radość płynąca z hojnych Podarków ufundowanych przez Częstochowski Oddział STPK, które wręczył dzieciom św. Mikołaj. Obdarowanych i rozradowanych dzieci św. Mikołaj pouczał:

„Pamiętajcie, otrzymaliście te podarki z dobroci serca, dlatego macie nieść dobro dalej w życie, umiejąc dzielić się wszelkim dobrem z każdym dzieckiem i z każdym człowiekiem".

Częstochowa od wieków słynie z narodowego Sanktuarium Matki Boskiej na Jasnej Górze. Jednakże w tym słynnym grodzie nie brakło miejsca pod budowę świątyni Kościoła Polskokatolickiego, który postawiony został ku czci Matki Bożej. Od samego początku budową tej wspaniałej świątyni kierował bp Jerzy Szotmiller ordynariusz diecezji krakowskiej, przy pomocy swego kapelana ks. Witolda Iwanowskiego. Prace budowlane wspierali parafianie ofiarami i ofiarną pracą. Obecnie świątynia jest już prawie ukończona, pozostały jeszcze prace wykończeniowe niektórych pomieszczeń kościelnych oraz tzw. kosmetyka budowlana. W tej wbudowanej z cegły i cementu świątyni, budowany jest Kościół Boży, Kościół Żywy, budowany nie ręką ludzką, ale wiarą, nadzieją i miłością. Budowany z Bogiem, przez Boga i dla Boga wśród ludzi.

Nadzieja Kościoła jest i będzie dziatwa i młodzież. Proboszcz tej parafii bp Jerzy Szotmiller oraz kapłani-współpracownicy troszczą się bardzo o to, by dziatwa i młodzież była wychowana w duchu chrześcijańskim i patriotycznym, bo przecież dobry chrześcijanin-katolik to dobry Polak.

"Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by nienawiść zwyciężyć i zło” — myśl ta przyświecała Biskupowi i jego kapłanom, gdy zbliżał się dzień patrona dobroci — św. Mikołaja. Tego dnia zebrała się dziatwa i młodzież w salce katechetycznej, by uczcić św. Mikołaja programem artystycznym, przygotowanym przez ks. Krzysztofa Mendelewskiego, który od września 1987 roku jest katechetą dzieci i młodzieży.