Z życia naszych parafii

Spotkanie młodzieży w Strzyżowicach

Strzyzowice1988_04_22-24 W dniach od 22 do 24 kwietnia 1988 r. — z inicjatywy Kół Młodzieżowych przy parafii w Strzyżowicach i parafii w Warszawie (ul. Modlińska 205) oraz ks. dziekana Eugeniusza Stelmacha, przewodniczącego Komisji Młodzieżowej przy Radzie Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego — odbyło się spotkanie młodzieży polskokatolickiej w Strzyżowicach.

W modlitwach i dyskusjach aktywnie uczestniczyły ogółem 52 osoby. W czasie spotkania wytworzyła się niezwykle serdeczna i rodzinna atmosfera. Uczestnicy podkreślali, że tego rodzaju imprezy powinny odbywać się częściej, gdyż taką drogą młodzież może się lepiej poznać a także pogłębić wiadomości o Piśmie Świętym i Kościele Polskokatolickim. Jest to więc znakomity sposób na uaktywnienie młodzieży do pracy dla dobra Kościoła Polskokatolickiego.