Z życia Kościoła.

Spotkanie delegacji I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego z okazji 100 rocznicy powstania Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich z Ministrem dr Władysławem Lorancem — kierownikiem Urzędu do Spraw Wyznań

W dniu 29 kwietnia 1988 r. w godzinach przedpołudniowych Minister dr Władysław Loranc — kierownik Urzędu do Spraw Wyznań spotkał się w siedzibie Prezydium Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie z delegacją Międzynarodowego Sympozjum Naukowego z okazji 100-lecia Unii Utrechckiej, które w dniach 28 — 30 kwietnia odbywało się w Jabłonnie k. Warszawy.

W skład delegacji weszli: em. Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — Prezes STPK — organizator Sympozjum, Biskup Nikolaus Hummel — Zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Austrii, Biskup Józef Brinkhues — em. Zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Republice Federalnej Niemiec, Biskup Teunis Horstman — ordynariusz diecezji Haarlem w Holandii, Biskup Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, Ks. inf. dr Mirosław Pulec — Administrator Starokatolickiego Kościoła w Czechosłowacji, Ks. doc. Fred Smidt z Uniwersytetu w Utrechcie i ks. mgr Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego.

W spotkaniu Ministrowi towarzyszyli pracownicy resortu, dr Grzegorz Rydlewski — Dyrektor Zespołu do Spraw Kościołów i Związków Wyznaniowych Nierzymskokatolickich w Urzędzie do Spraw Wyznań i dyr. Zdzisław Pijewski.

Minister Loranc serdecznie powitał gości w imieniu Władz PRL i swoim i powiedział między innymi, że Polska jest krajem, w którym aktualnie zarejestrowanych jest 42 wyznania religijne. Konstytucja PRL zapewnia wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Polska jest krajem o wiekowych tradycjach tolerancyjnych. Dlatego wszystkie wyznania mają prawo głoszenia swojej religijnej misji i pracy społecznej dla dobra Ojczyzny — Polski.

W imieniu gości zagranicznych przemówił Arcybiskup Marinus Kok (przewodniczący przygotowań jubileuszowych uroczystości), który poinformował Ministra o przygotowaniach do uroczystości 100-lecia Unii Utrechckiej, które mają się odbyć w Utrechcie — Holandia — w 1989 roku.

Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — gospodarz i organizator Sympozjum poinformował o przebiegu Sympozjum i tematyce wygłoszonych referatów.

Warszawa1988_04_29
Warszawa1988_04_29


W dniu 29 kwietnia 1988 r. o godz. 12.oo delegacja uczestników sympozjum naukowego zorganizowanego z okazji 100. rocznicy powstania Unii Utrechckiej złożyła wieńce pod pomnikiem Bohaterów Warszawy - Nike
Warszawa1988_04_29Warszawa1988_04_29

Ks. R.D.