Z życia Kościoła.

Z kancelarii Pierwszego Biskupa: wizyta ambasadora Grecji

W dniu 17 marca 1988 r.

Ambasador Grecji J. E. Costis Ailianos
złożył kurtuazyjną wizytę
Pierwszemu Biskupowi Tadeuszowi R. Majewskiemu
Warszawa1988_03_17