Z życia Kościoła.

Nowa placówka duszpasterska pw. Matki Bożej Różańców w Ostrowie Wielkopolskim

OstrowWlkp1987_12_06
Mszy Św. koncelebrowanej
przewodniczył bp. Wiesław Skołucki
OstrowWlkp1987_12_06
Organizator parafii bp Zygmunt Koralewski
OstrowWlkp1987_12_06
Bp W. Skołucki dokonał poświęcenia kaplicy
Uczestnicy uroczystości
OstrowWlkp1987_12_06

OstrowWlkp1987_12_06
W II nadzielę Adwentu, 6 grudnia 1987 r., dla społeczności polskokatolików w Ostrowie Wlkp. nadszedł upragniony, od dawna oczekiwany dzień poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, przy ul. Raszkowskiej, nowej placówki duszpasterskiej Kościoła Polskokatolickiego.

Na uroczystość poświęcenia kaplicy przybył Ksiądz Biskup Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej; Biskup Zygmunt Koralewski — sufragan Wrocławski, Proboszcz parafii w Kotłowie; Ks. Daniel Olesiński — Kanclerz Kurii Wrocławskiej, duchowieństwo z okolicznych parafii i zaproszeni goście.

Ordynariusz Wrocławski dokonał poświęcenia kaplicy, krzyża i figury Matki Bożej Różańcowej, przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej i wygłosił pasterskie Słowo Boże do licznie zgromadzonych wiernych, gości i sympatyków Kościoła. W słowie swoim Biskup podziękował organizatorowi nowej parafii — proboszczowi kotłowskiemu Biskupowi Zygmuntowi Koralewskiemu. Biskup Z. Koralewski na terenie woj. kaliskiego znany jest z poświęcenia, pracy i zapobiegliwości o sprawy Boże i wiernego ludu. Jest dobrym pasterzem i gospodarzem, umacnia wiarę w Boga, budzi przywiązanie do Kościoła Polskokatolickiego, wyczula na sprawy ludzkich potrzeb, angażuje się całym sercem w sprawy społeczne. Biskup Ordynariusz podziękował przybyłym na czystość kapłanom i gościom zapewnił, że parafia polskokatolicka w Ostrowie Wlkp. zostanie wierna Bogu i „W tym czasie wspólnych przedsięwzięć — powiedział — nie tyko się modlimy do naszego Ojca w niebie, ale nie może też braknąć naszych ofiar i szlachetnych serc. Ten dzień, jaki przeżyliśmy pozostanie nam na długo w pamięci”.