Z życia Kościoła.

Delegacja Międzynarodowej Komisji Biskupów Starokatolickich u Patriarchy Konstantynopola Dymitriosa I

Stambul1987_11_02-08
Od lewej:
bp Hans Gerny, arcybp Antoni Glazemaker, metropolita Chryzostom, patriarcha Dymitros I
W dniach od 2 do 8 listopada 1987 r. — na zaproszenie Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Dymitrosa I — przebywała w Stambule delegacja Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej w składzie:
— przewodniczący MKBS — arcybp Antoni Glazemaker;
— sekretarz MKBS — bp dr Hans Gerny (Berno);
— skarbnik MKBS — bp Sigisbert Kraft (Bonn);
— członek Komisji do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego — bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański;
— członek Komisji do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego — ks. dr Ernst Hammerschmidt (Hamburg).

Delegacja Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich przybyła do Stambułu z okazji zakończenia prac Komisji do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego. Dalszy postęp tego dialogu będzie zależał przede wszystkim od percepcji przez członków obu wspólnot dokumentów teologicznych wypracowanych przez Komisję.