Z życia Kościoła.

Adwentowe dni skupienia w Katedrze Wrocławskiej

W dniu 16 grudnia 1987 r., w murach zabytkowej, XIII-wiecznej katedry pw. św. Marii Magdaleny odbyły się rekolekcje adwentowe dla duchowieństwa diecezji wrocławskiej.

Rekolekcjonistą tegorocznych rozważań dla biskupów oraz księży był ks. infułat Roman Skrzypczak, proboszcz i dziekan dekanatu poznańskiego.

Rozważania i nauki adwentowe poprzedziła spowiedź św. dla księży oraz Msza św. koncelebrowana przez ordynariusza diecezji wrocławskiej biskupa Wiesława Skołuckiego, ks. biskupa sufragana Zygmunta Koralewskiego oraz ks. infułata Romana Skrzypczaka Temat pierwszego kazania rekolekcyjnego dotyczył godnego przeżywania Adwentu przez każdego wierzącego, a szczególnie przez naszych duszpasterzy. Rekolekcjonista zaakcentował szczególnie fakt, że czas, w Którym przyszło kapłanom pracować, nie jest łatwy i winien być wypełniony modlitwą i pracą dla zbawienia dusz poleconych naszej opiece.

Wroclaw1987_12_16

W pomieszczeniach Kurii Biskupiej odbyło się spotkanie z Biskupem Ordynariuszem oraz z Biskupem Sufraganem. Pasterz diecezji w pouczającej wypowiedzi poruszył wiele ważnych spraw, wśród których najistotniejsze problemy dotyczyły:
— kapłana jako przykładu postawy moralnej,
— kapłana jako człowieka wiedzy,
— kapłana jako człowieka całkowitego zaangażowania w pracy duszpasterskiej.

W drugiej części swej wypowiedzi Biskup Ordynariusz przedstawił plan pracy całej diecezji, dekanatów oraz poszczególnych parafii. A oto najważniejsze sprawy tu poruszone:
— w lutym — rekolekcje wielkopostne dla duchowieństwa diecezji wrocławskiej;
— w kwietniu — konferencje dekanalne i kondekanalne;
— w maju — posiedzenie Rady Diecezjalnej;
— czerwiec — miesiącem misji parafialnych;
— w lipcu — zgromadzenie wszystkich wiernych Kościoła Polskokatolickiego dnia 22 lipca na dziękczynieniu pod wspólnym hasłem: „Oddajemy wszystko Bogu w służbie braciom”.

W pozostałych miesiącach praca również przebiegać będzie pod znakiem działalności duszpastersko-patriotycznej.

Przed każdym kapłanem w naszej diecezji jest pracy dużo, należy więc modlić się o siły i łaskę potrzebne w realizowaniu nakreślanego planu pracy i służby dla Boga, Kościoła i umiłowanej Ojczyzny.

Po konferencji wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: bp Zygmunt Koralewski, ks. dziekan Władysław Puszczyński, ks. dziekan Stanisław Bosy, ks. infułat Roman Skrzypczak, ks. Stanisław Stawowczyk i inni.

Dla ratowania bezcennego zabytku klasy zerowej, jakim jest katedra wrocławska, powołany został z inicjatywy bpa ordynariusza Wiesława Skołuckiego, Ogólnokościelny Komitet ratowania i Szybkiej Renowacji Katedry. Księża zadeklarowali rozprowadzanie cegiełek na ten cel na terenie swoich parafii, ale w imieniu Kościoła prosimy całą społeczność polskokatolicką oraz ludzi ofiarnego serca o pomoc materialną, by ten piękny obiekt sakralny mógł przez następne dziesięciolecia służyć chwale Pana.

Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Daniel Olesiński, w imieniu księży biskupów oraz duchowieństwa przesłał na ręce Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego specjalny telegram z wyrazami czci i szacunku dla Zwierzchnika Kościoła.

Rekolekcje adwentowe zakończyły się nabożeństwem eucharystycznym.

Ks. St. Bosy