Z życia Kościoła.

Pierwszemu Biskupowi Tadeuszowi R. Majewskiemu kurtuazyjną wizytę złożył Anglikański Biskup Edward Holland — Sufragan Biskupa Gibraltaru na Europę.

 

28 grudnia 1987 r. z ekumeniczną wizytą przybył do Kurii Biskupiej Anglikański Biskup Edward Holland - Sufragan Biskupa Gibraltaru na Europę. Biskup E. Holland będzie pełnił misję delegata anglikańskiego Arcybiskupa Canterbury w kontaktach z Kościołem Polskokatolickim na miejsce ks. kan. Donalda Mossmana. Biskupowi Sufraganowi towarzyszył P. Nigel Thorpe - Radca Ambasady Brytyjskiej.

Pierwszy Ksiądz Biskup wprowadził E. Holland w historię i działalność duszpastersko-społeczną Kościoła Polskokatolickiego. Poruszone też sprawy ekumeniczne, a szczególnie dialogów: Anglikańsko-Starokatolickiego oraz Prawosławno-Starokatolickiego i Anglikańsko-Prawosławnego. Omówiono wizytę w Polsce Patriarchy Ekumenicznego z Konstantynopola Dymitrosa I i mającą się odbyć w Anglii. Pierwszy Ksiądz Biskup wspomniał, że w przygotowaniu są plany zaproszenia przez Polską Radę Ekumeniczną Arcybiskupa Canterbury do złożenia wizyty w Polsce.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego wspomniał, że Kościoły Anglikański i Polskokatolicki są w interkomunii, dlatego bardzo chętnie nasz Kościół udostępni katedrę w Warszawie duchownym anglikańskim do posługi duszpasterskiej dla pracowników placówek dyplomatycznych i wiernym Kościoła Anglikańskiego zamieszkującym czy przebywającym w Warszawie.