Z życia naszych parafii.

Uroczystości Jubileuszowe w Bielsku-Białej

W dniu 17 października 1987 roku mury świątyni polskokatolickiej pw. św. Anny w Bielsku-Białej ogłaszały przechodniom z tablic i transparentów o uroczystościach jubileuszowych: 25-lecia kapłaństwa ks. infułata Henryka Buszki i parafii polskokatolickiej. W tym dniu do parafii przybyli: ks. inf. Antoni Pietrzyk, ks. kanclerz Czesław Siepetowski z Krakowa i ks. Radosław Jankowski z Andrychowa. Duchowieństwo zgromadziło się w sali parafialnej, znajdującej się obok kościoła. Przed procesjonalnym wejściem do kościoła modlitwie przewodniczył Ks. Kanclerz. W świątyni krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i intronizacja Pisma św. rozpoczęła pierwszy dzień uroczystości jubileuszowych. Ks. infułat Henryk Buszka w serdecznych słowach powitał przybyłych księży. Dostojny Jubilat przewodniczył nabożeństwu i krótkim rozważaniom Słowa Bożego.

We wspomnieniach z 25-letniego okresu, ks. inf. Henryk Buszka wymienił zacnych proboszczów parafii w Bielsku-Białej. Organizatorem parafii był śp. ks. Benedykt Sęk — późniejszy administrator diecezji krakowskiej. Pierwszym proboszczem był ks. Zygmunt Pinkowski, jego następcą ks. Czesław Jankowski — obecnie przebywający na zasłużonej emeryturze. Od 1971 roku proboszczem parafii jest ks. inf. Henryk Buszka który swoją pracą duszpasterską, swoją postawą obywatelską zaskarbił sobie uznanie u wiernych i społeczeństwa miasta Bielska.

W czasie tego pięknego nabożeństwa utwory religijne wykonał na skrzypcach jeden z młodszych parafian, a wiersze o Kościele Polskokatolickim recytował Andrzej Maj i Marzena Wisła. W tym samym dniu ks. infułat Antoni Pietrzyk poświęcił nowy ornat ufundowany przez proboszcza parafii ks. inf. Henryka Buszkę.
BielskoBiala1987_10_17

W dniu 18 października 1987 r. do parafii na uroczystości jubileuszowe przybył bp Jerzy Szotmiller ordynariusz diecezji krakowskiej oraz ks. Witold Iwanowski z Częstochowy i ks. Józef Dutkiewicz proboszcz parafii w Rybniku. Mimo nie sprzyjającej pogody, świątynia w Bielsku-Białej nie pomieściła wiernych.

Uroczystości rozpoczęto spowiedzią św. którą przeprowadził ks. W. Iwanowski. Po wejściu do świątyni duchowieństwa nastąpiła krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie, zgodnie z rytuałem, ks. inf. Henryk Buszka odmówił modlitwę za Biskupa Ordynariusza. Dzieci i młodzież powitały bpa Jerzego Sztmillera kwiatami i wierszykami. Ks. inf. Henryk Buszka, witając Biskupa, przedstawił w krótkich słowach historię parafii, życie duchowe, dorobek materialny Parafii i wreszcie plany działalności na najbliższy okres — budowa nowego kościoła. Po przedstawieniu Ordynariuszowi Diecezji i wiernym przeszłości i przyszłości parafii, Jubilat rozpoczął dziękczynną Mszę św. w asyście ks. Czesława Siepetowskiego i ks. Radosława Jankowskiego. W czasie Mszy św. Słowo Boże wygłosił bp Jerzy Szotmiller. Zwracając się do duchowieństwa i wiernych, przekazał serdeczne pozdrowienia od Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego, szczególnie w serdecznych słowach zwrócił się do księdza Jubilata, przekazując życzenia od Kolegium Biskupów naszego św. Kościoła.

Bp Jerzy Sztomiller w swoim pasterskim słowie podkreślił pracę Ks. Infułata w parafiach: Bolesław, Radom, Andrychów i obecnie w Bielsku-Białej. Ks. inf. Henryk Buszka dał się poznać — mówił Ksiądz Biskup — jako dobry duszpasterz, gospodarz i organizator. Dowodem tych cech jest budowa nowego kościoła w Bielsku, dlatego też władze Kościoła, doceniając zaangażowanie i pracę ks. H. Buszki w maju tego roku podniosły Go do godności Infułata. Biskup Ordynariusz kończąc kazanie przekazał Jubilatowi serdeczne życzenia; obfitych błogosławieństw Bożych na dalszą służbę wiernemu ludowi.

Życzenia od Oddziału Krakowskiego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików przekazał ks. Czesław Siepetowski, a od Oddziału Krakowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej — ks. inf. Antoni Pietrzyk. W imieniu Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Wyznań w Bielsku-Białej życzenia przekazał starszy inspektor Paweł Kiełczewski. Jubilat był wzruszony serdecznymi słowami życzeń. W krótkich słowach podziękował wszystkim za życzenia, za modlitwy, za obecność zwłaszcza najstarszego wyznawcy p. Stanisława Maja, którego przywieziono na wózku inwalidzkim. Ksiądz Jubilat podchodząc do chorego wręczył Mu bukiet pięknych kwiatów.

W czasie uroczystej Mszy św. wystąpił chór parafialny pod dyrekcją p. Mirosławy.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę...”

Ks. CZESŁAW SIEPETOWSKI