Z życia Kościoła. Katedra starokatolicka w Egmond aan Zee w Holandii

Konsekracja Biskupa dla Diecezji Haarlem

W związku z przejściem na emeryturę ordynariusza Diecezji Haarlem w Holandii Biskupa A. Gerarda van KLEEFA, Kapituła Diecezjalna wybrała nowego ordynariusza, biskupa elekta w osobie ks. dziekana Teunis HORSTMANA, ur. w 1927 r.

W dniu 12 grudnia 1987 r. w katedrze starokatolickiej w Egmond aan Zee w Holandii odbyła się konsekracja nowego ordynariusza diecezji Haarlem. Głównym konsekratorem był Arcybiskup Utrechtu Antoni Jan GLAZEMAKER, współkonsekratorami: Biskup doc. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI z Polski — Koadiutor Warszawski i Biskup Hans GERNY — Zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Szwajcarii.

W uroczystości konsekracji nowego biskupa Haarlem z Polski także uczestniczyli: Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Biskup Jerzy SZOTMILLER — Ordynariusz Diecezji Krakowskiej.

 

Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI w imieniu Kościoła Polskokatolickiego do nowo wykonsekrowanego Biskupa Teunis HORSTMANA — Ordynariusza Diecezji Haarlem skierował braterskie słowo

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20)

Wasze Eminencje, Wasze Ekscelencje, Bracia Kapłani, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Udzielenie sakry biskupiej przenosi nas myślą do Wieczernika i przypomina nam tę piękną chwilę, gdy Pan nasz, Jezus Chrystus wziął chleb, błogosławił go, łamał i dawał uczniom swoim i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dął im, mówiąc: pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 26—28) i dodał te wielkie słowa: To czyńcie na moją pamiątkę.

Pan nasz, po Swym Zmartwychwstaniu rzekł do uczniów swoich: Pokój wam. Jako Mnie posłał Ojciec i Ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane (J 20, 21—23). Do Apostołów zaś przed Swym Wniebowstąpieniem mówi Zbawiciel: Dana Mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 18—20).

Przez włożenie rąk naszych, dokonany został obrzęd przekazywania pełni kapłaństwa, jak to czynili Apostołowie i ich następcy od początku istnienia Kościoła Apostolskiego, gdy tych święceń biskupich w długim szeregu kapłaństwa aż po nasze czasy udzielali.

Niech ta laska pełni kapłaństwa ożywia nowego biskupa dla Diecezji Haarlem i przez jego ręce niech spływa na starokatolików przekazywana z pokolenia na pokolenie, dając życie Kościołowi i zapewniając mu jego istnienie i działanie aż do skończenia świata.

Jest przez to bardzo silne i ścisłe powiązanie świętości świętych z Kapłaństwem Bożym w Kościele. Dokonany wybór księdza elekta Teunis HORSTMANA i udzielenie mu sakry biskupiej, jest jednocześnie pomnożeniem źródeł, z których wypływa działanie uświęcające Kościoła Oto powstało jeszcze jedno źródło, z którego będzie płynąc kapłaństwo Chrystusowe, jeszcze jeden kapłan otrzymał pełnię kapłaństwa, by udzielać innym władzy kapłańskiej.

Kościół Polskokatolicki poprzez biskupów wita dzisiaj nowo kreowanego biskupa, jako naszego Brata w Urzędzie Pasterskim i mówimy: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Pragniemy zapewnić Ciebie, nasz Bracie Biskupie, iż w Twoim posługiwaniu biskupim towarzyszyć Ci będą nasze modlitwy, zanoszone do Boga we wszystkich kościołach podlegających naszej jurysdykcji Polsce. Czy tylko nasze modlitwy? Nie. Wspierają Ciebie modlitwy wszystkich Biskupów Unii Utrechckiej, oraz tych wszystkich Biskupów, których już nie ma wśród żywych.

Niech Twe, Czcigodny Księże Biskupie, pasterzowanie tymi modlitwami wsparte, będzie pomyślne i szczęśliwe, niech przyniesie ci dużo radości i zadowolenia, a Kościołowi Starokatolickiemu, Narodowi Holenderskiemu i Diecezji Haarlem dużo pożytku. 12 grudnia 1987 r.