Z życia Kościoła. Warszawa

Święcenia w katedrze polskokatolickiej

W dniu 28 listopada 1987 r. o godz. 11.00 w katedrze polskokatolickiej pw. Św. Ducha w Warszawie w czasie Mszy Św. pontyfikalnej Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski udzielił tonsury i święceń niższych i wyższych alumnom Wyższego Seminarium Duchownego, studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Tonsurę i święcenia niższe otrzymali: Piotr Mikołajczyk, Grzegorz Młudzik, Jacek Rybka i Adam Stelmach.

Święcenia wyższe diakonatu otrzymali klerycy: Rafał Michalak, Tomasz Rybka i Adam Stelmach.

Kandydatów do święceń przedstawił Kanclerz Kurii Biskupiej Ks. mgr Ryszard Dąbrowski. Rekolekcje przygotowujące do święceń wygłosił, służbę liturgiczną przygotował i kierował nią w czasie święceń Ks. Henryk Przybyła — ojciec duchowny WSD.

W czasie uroczystości święceń śpiewał chór katedralny pod kierownictwem Ks. dziek. Tomasza Wójtowicza — proboszcza katedry.

W uroczystości święceń udział wzięło duchowieństwo, rodzice święconych i wierni. Miłym gościem, uczestnikiem uroczystości był Ks. dr Mikołaj Lenczewski — nauczyciel akademicki z ChAT, delegat Kościoła Prawosławnego.