Z życia Kościoła.

Patriarcha Konstantynopola i Nowego Rzymu Dymitros I w Polsce

Dymitrios I Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przebywał w Polsce z wizytą w dniach 18 - 22 listopada 1987 r. Patriarcha Ekumeniczny Arcybiskup Konstantynopola DYMITRIOS I.W dniu 18 listopada 1987 r. o 10.30 na lotnisku „Okęcie” Dostojnego Gościa i towarzyszących Mu Członków Świętego Synodu, Metropolitów i Biskupów Prawosławnych przywitali przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Metropolią Warszawy i całej Polski Bazylim, członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawiciele Władz Państwowych, wśród których był dr Władysław Loranc —— kierownik Urzędu do Spraw Wyznań i przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego. Na czas pobytu Patriarchy w Polsce Władze Państwowe na rezydencję udostępniły pałacyk w Otwocku k. Warszawy.
Jego Świątobliwość Dymitrios I - Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola i Papież Nowego Rzymu

Warszawa1987_11_22_DymitriosI
Warszawa1987_11_19
Jego Świątobliwość Dymitrios I w otoczeniu Członków Świętego Synodu w Domu Katedralnym Metropolity Bazylego na spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej
Warszawa1987_11_19
Jego Świątobliwość Dymitrios I wręcza medal pamiątkowy swojego pontyfikatu
Warszawa1987_11_19
Warszawa1987_11_21 Warszawa1987_11_21 Warszawa1987_11_21
W Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego Metropolita Chryzostom Metropolita Atanazy

18 listopada o godz. 16.15 Patriarcha DYMITRIOS I przyjął na rozmowę delegację Kościoła Polskokatolickiego w osobach: Pierwszy bp Tadeusz R. Majewski, Biskup Koadiutor doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, Ks. mgr Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej. Pierwszy pokrótce scharakteryzował działalność duszpasterską Polskokatolickiego w kraju i za granicą oraz działalność ekumeniczną. Wyraził radość z zakończenia prac Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego, w którym przez wiele lat ze strony Kościoła Polskokatolickiego uczestniczyli: Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, Biskup prof. Maksymilian Rode. Pierwszy Biskup podziękował Patriarsze DYMITRIOSOWI I za tak serdeczne, czynne zaangażowanie się w sprawy Dialogu i za gościnność, z jaką zawsze spotykali się Biskupi polskokatoliccy kiedykolwiek przebywali na terenie podległym jurysdykcji Patriarchy Konstantynopolitańskiego.

19 listopada o godz. 11.00 w siedzibie Metropolity Prawosławnego BAZYLEGO w Warszawie Patriarcha DYMITRIOS I spotkał się z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu PRE słowo do DYMITRIOSA I skierował Prezes PRE Ks. Adam Kuczma. Na zakończenie spotkania Patriarcha DYMITRIOS I wręczył członkom Polskiej Rady Ekumenicznej pamiątkowy medalion.

19 listopada odbyło się też uroczyste nadanie Patriarsze tytułu doktora honoris causa ChAT - zobacz przebieg uroczystości

21 listopada o godz. 12.00 w Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w towarzystwie Biskupa Koadiutora Wiktora Wysoczańskiego, Kanclerza Kurii i duchowieństwa z Warszawy spotkał się z przedstawicielami Patriarchy DYMITRIOSA I — metropolitami: CHRYZOSTOMEM — Przewodniczącym Komisji do Spraw Kontaktów z Kościołami Chrześcijańskimi i ATANAZYM — viceprzewodniczącym. Pierwszy Biskup w serdecznych słowach powitał Gości. Wspomniał o swojej ostatniej wizycie w Konstantynopolu, o rozmowie z Patriarchą i „pocałunku pokoju”, jaki DYMITRIOS I przekazał Kościołowi Polskokatolickiemu, oraz wyraził swoją, wdzięczność za doprowadzenie do finału Dialogu Starokatolicko-Prawosławnego, byśmy mogli przy Stole Pańskim stanowić jedno. Następnie Pierwszy Biskup w dowód zasług w pracach Dialogu odznaczył Metropolitów CHRYZOSTOMA i ATANAZEGO Orderem I Klasy Biskupa Fr. Hodura.

22 listopada o godz. 10.00 w katedrze prawosławnej pw. Św. Magdaleny w Warszawie odbyła się uroczysta celebra pod przewodnictwem Patriarchy , kończąca Jego pobyt w Polsce. W uroczystości z naszego Kościoła wziął udział Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, ks. kanclerz R. Dąbrowski, ks. prob. Jerzy Rybka.