Z życia Kościoła

Uroczystość przekazania Daru Serc Służbie Zdrowia

W środę, 11 listopada 1987 roku, w Domu Katedralnym Kościoła Polskokatolickiego przy ul. Szwoleżerów w Warszawie, miała miejsce niecodzienna uroczystość.Zwierzchnik Kościoła — Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski przekazał przedstawicielom Służby Zdrowia cenny dar: aparaturę i sprzęt medyczny. Całość otrzymanego „Daru Serc” rozdysponował między Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Pomnik-Szpital Centrum Zdrowia Dziecka, Przychodnie Rejonową przy ul. Dragonów w Warszawie podlegającą ZOZ Warszawa-Śródmieście, Ośrodek Zdrowia w Studziankach Pancernych. Na uroczystość przekazania tego daru przybyli przedstawiciele Służby Zdrowia, środków masowego przekazu oraz — jako przedstawiciel Urzędu do Spraw Wyznań dyrektor dr Grzegorz Rydlewski.

Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w swoim wystąpieniu inaugurującym uroczystość powiedział m.in.:
„Jest to kolejny już akt przekazania przez Kościół Polskokatolicki „Daru Serc” - tak potrzebnego naszej Służbie Zdrowia sprzętu medycznego. Kościół nasz zawsze niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują i oczekują — nie tylko wiernym polskokatolikom, ale każdemu człowiekowi bez względu na jego wyznanie i światopogląd. Na tym bowiem polega — między innymi — służebna rola naszego Kościoła dla którego człowiek — jest dobrem i wartością najwyższą. Dlatego też - w imieniu Kościoła — chciałbym wyrazie głębokie uznanie Służbie Zdrowia i wszystkim jej pracownikom za ofiarną, trudną pracę, którą — na co dzień — niosą, pomoc cierpiącym i chorym ludziom. Dla niej — Służby Zdrowia — podobnie jak i dla naszego Kościoła - jest to ta sama praca: praca na rzecz człowieka. Dlatego też - w miarę naszych skromnych możliwości - chcemy włączyć się w tę samarytańską pomoc naszym bliźnim (...).
(...) Większość przekazanych dziś darów stanowi efekt żmudnej pracy ludzi, żyjących w USA, lecz czujących się nadal Polakami, uważających nadal Polskę za swą Ojczyznę. Dary te - w ich imieniu przekazał na nasze ręce p. Fred Szlapiński, z firmy polonijnej. Reszta sprzętu medycznego pochodzi o naszych współwyznawców - starokatolików - z Holandii.
(...) Bardzo dziękuję za otrzymane dary, zwłaszcza zaś - dziękuję w imieniu ludzi chorych i cierpiących - jako zwierzchnik tego Kościoła, który ludzi nie tylko chce zbawić, ale także widzieć ich zdrowymi. Tu, na ziemi, zdrowie jest nam wszystkim przecież bardzo potrzebne, a każdy uśmiech uzdrowionego dziecka, przywrócenie do zdrowia choćby jednego człowieka - to nasz wielki sukces i wielki powód do satysfakcji (...)”.


Po przemówieniu zwierzchnika Kościoła przedstawiciele obdarowanych instytucji Służby Zdrowia podziękowali za otrzymane dary w imieniu swych placówkach — i wdzięcznych pacjentów.
Warszawa1987_11_11