Z życia Kościoła:
Kielce - Okół - Osówka - Lipsk nad Wisłą - Podgórze Boryjskie - Jastkowice - Skarżysko-Kamienna - Ostrów Świętokrzyski - Tarłów

Wizytacje kanoniczne w diecezji krakowskiej

 

Okol1987_09_08

Bp Jerzy Szotmiller wraz z duchowieństwem w otoczeniu okolskich parafian

 

W dniu 7 września 1987 r. o godz. 8, bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej, w towarzystwie kanclerza Kurii Biskupiej ks. Czesława Siepetowskiego rozpoczął wizytacje kanoniczne w parafiach położonych na terenie województw: kieleckiego, tarnobrzeskiego i radomskiego.

W tym dniu, w godzinach popołudniowych Ordynariusz Diecezji przeprowadził wizytację w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kielcach. Proboszcz parafii ks. Kazimierz Janiszewski z ogromną troską dba, aby kościół w Kielcach był coraz piękniejszy. Cały dach kościoła pokryto nową blachą, wykonano nowe orynnowanie, położono tynki wewnętrzne, całość pomalowano, wykonano także nowe, piękne ołtarze.

8 września bp Jerzy Szotmiller przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii pw. Narodzenia NMP w Okole.

W okresie międzywojennym wiele parafii na Kielecczyźnie zerwało więzy z katolicyzmem rzymskim, zaczęto tworzyć parafie polskokatolickie: w Tarłowie, Okole, Osówce, Stodołach, Szewnej, Denkowie, Lipsku, Podgorzu Boryjskim, Ostrowcu i innych miejscowościach. Największą z nich była parafia pw. Narodzenia NMP w Okole (Matki Boskiej Siewnej) i taką pozostała do dziś. Wieś nie wyróżnia się niczym szczególnym n a tle innych wsi pięknej ziemi kieleckiej : ładne, murowane domy, obejścia gospodarcze schludnie utrzymane. Można by o nich powiedzieć słowami Adama Mickiewicza: „Widać, że w tych domach dostatek mieszka i porządek”. Niczym nie przypomina wioski, którą pamiętamy z lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. Znajduje się tu nowy kościół który został zbudowany dzięki funduszom Rady Synodalnej, parafian i staraniem dłgoletniego proboszcza — ks. Franciszka Baranowskiego. 12 września 1976 roku nową świątynię poświęcił i konsekrował Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego.

W uroczystości patronalnej — na zaproszenie proboszcza parafii w Okole ks. Huberta Szryta — udział wzięli: bp Jerzy Szotmiller, ks. kanclerz Czesław Siepetowski oraz proboszczowie z parafii w Tarłowie, Kielcach, Osowce i Skadli.

Uroczystość rozpoczęła procesja duchowieństwa z plebanii do bram świątyni, gdzie przedstawiciele Rady Parafialnej powitali Ordynariusza Diecezji, a dzieci wręczyły kwiaty. Z pieśnią „Serdeczna Matko” duchowieństwo i wierni weszli do kościoła. Nastąpił krótka adoracja Najświętszego Sakramentu, po czym ks. Proboszcz odśpiewał modlitwy przepisane Rytuałem za biskupa ordynariusza i w serdecznych słowach powitał Dostojnego Gościa, duchowieństwo i wiernych.

Spowiedź przeprowadził proboszcz z Kielc, ks. Kazimierz Janiszewski. Poświęcenia wieńca dożynkowego dokonał ks. dziekan Aleksander Bielec. Mszę św. celebrował Ksiądz Biskup w asyście ks. kanclerza Cz. Siepetowskiego i ks. proboszcza Janiszewskiego. Słowo Boże wygłosił ks. Cz. Siepetowski.

Procesję Eucharystyczną wokół kościoła poprowadził najstarszy kapałn ks. Jan Posielecki, który na zakończenie nabożeństwa pobłogosławił Najświętszym Sakramentem wierny lud parafii okolskiej.

Na zakończenie tej pięknej uroczystości patronalnej, do duchowieństwa i wiernych przemówił bp Jerzy Szotmiller.

Na wstępie przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego. A następnie zachęcił on Radę Parafialną i wiernych do służby i dochowania wierności Matce Bożej, która jest pośredniczką wszelkich łask, aby dzielnie — jak do tej pory — bronili wiary swoich ojców.

Po krótkim odpoczynku Ksiądz Biskup odwiedził cmentarz parafialny, na którym wśród wiernych, spoczywają pierwszy proboszcz parafii okolskiej — śp. ks. J. Bartosiak i jego następca — śp. ks. J. Janik. Za zmarłych kapłanów i wiernych wspólnie odmówiono „Anioł Pańki”.

W godzinach popołudniowych, w towarzystwie ks. dziekana Aleksandra Bielca i ks. Jana Posieleckiego, Ksiądz Biskup udał się do parafii pw. Serca Jezusowego w Osówce.

Osówka to mała wioska położona n a skraju potężnego lasu. Kiedyś było to skupisko kilkudziesięciu chat odciętych od świata, dziś miejscowość ma własną szkołę, kościół, ośrodek zdrowia, kilka sklepów i asfaltową szosę przecinającą wioskę. Organizatorem parafii był ks. Adam Jurgielewicz razem z ks. Julianem Pękalą. On to w 1929 roku odprawił pierwszą Mszę św. w języku polskim. W 1931 roku wybudowano tu duży kościół w stylu zakopiańkim. Pierwszym proboszczem parafii w Osowce był ks. Czesław Skibińki, później ks. Jozef Janik, a obecnym proboszczem jest ks. Jan Posielecki, który bardzo prężnie dział na terenie parafii. Pod jego przewodnictwem pokryto świątynię blachą, wzmocniono fundamenty wokół całego kościoła, uporządkowano plac kościelny. W planie jest budowa nowej plebanii. Na cmentarzu parafialnym panuje wzorowy ład i porządek.

W tym samym dniu bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej, w towarzystwie księży zwiedził cmentarz w Lipsku n/Wisłą gdzie znajdują się mogiły wyznawców naszego Kościoła, w tym również pierwszego proboszcza w Lipsku.

Z Lipska Ksiądz Biskup udał się do Podgórza Boryjskiego, gdzie znajduje się filialny kościół parafii tarłowskiej, w której opieką duszpasterską otacza wiernych ks. A. Bielec.

Kolejnym miejscem wizytacji Biskupa Ordynariusza była parafia w Jastkowicach w dniach 9 i 10 września.

Jastkowice to duża wioska położona nad rzeką San i Bukową. Ziemia w samych Jastkowicach jest piaszczysta, toteż miejscowa ludność chętnie podjęła pracę w Stalowej Woli. Od 1971 roku duszpasterzem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach jest ks. infułat Józef Sobala. Dzięki niezmordowanym wysiłkom Księdza Infuła i parafian w krótkim czasie dokonano wielu inwestycji w kościele i na plebanii. W 1971 roku wykonano betonową studnię na placu plebanijnym, przeprowadzono remont wewnątrz plebanii. W 1972 roku pokryto cały dach kościelny, wzniesiono wieżę kościelną, zrobiono nowe fasady oraz przeprowadzono generalny remont chóru. W 1973 roku wzmocniono fundament pod całym kościołem, a także pomalowano świątynię wewnątrz.

9 września w godzinach popołudniowych Ks. Proboszcz powitał przybyłego do świątyni ordynariusza diecezji krakowskiej — bpa Jerzego Szotmillera. W imieniu parafian z przemówieniem wystąpił prezes Rady Parafialnej i przełożona Siostra Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo wieczorne odprawił Ksiądz Biskup. Skierował on do wiernych pozdrowienia od Pierwszego Księdza Biskupa, wyrażając uznanie dla Księdza Infułata i wiernych za całokształt pracy włożonej w remont kościoła, plebanii i uporządkowanie cmentarza.

Kolejnym miejscem wizytacji była parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Skarżysku-Kamiennej, gdzie od 22 lat duszpasterzem jest ks. dr Kazimierz Pikulski. Podczas wizyty uwagę Ordynariusza Diecezji zwrócił skromny ale czysty wygląd terenu parafialnego — odremontowana kaplica, w gablocie aktualne ogłoszenia parafialne, porządek nabożeństw i wiadomości z życia Kościoła Polskokatolickiego

Plac przylegający do kaplicy uporządkowany — czysty. Wewnątrz kaplicy wykonano szereg prac — położono nową boazerię, założono nową instalację elektryczną, ogrzewanie akumulacyjne, radiofonizację, zakupiono rzutnik slajdowy do wyświetlania obrazów i tekstów pieśni, wykonano nową Drogę Krzyżową i nowy ołtarz, zakupiono szaty i naczynia liturgiczne.

Ksiądz proboszcz Kazimierz Pikulski poinformował Biskupa, że, mieszkająca w Kanadzie wyznawczyni naszego Kościoła pragnie przekazać działkę położoną w centrum Skarżyska-Kamiennej pod budowę nowej świątyni. Ks. proboszcz K. Pikulski i wierni chcieliby wybudować nowoczesną świątynię w Skarżysku-Kamiennej. Przy okazji wizytacji, bp Jerzy Szotmiller pobłogosławił związek małżeński Donaty Pikulskiej.

Przez cały okres wizytacji parafii gościny Ordynariuszowi Diecezji i Kanclerzowi Kurii Biskupiej udzielał ks. Piotr Strojny — proboszcz parafii pw. Imienia NMP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Parafianie w Ostrowcu Św. swoją uroczystość obchodzili 13 września. W wigilię uroczystości z udziałem Księdza Biskupa Ordynariusza i księży: Jerzego Uchmana i Mariana Kowalczyka były odprawione uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup, który podkreślił rolę Najświętszej Marii Panny w życiu społeczeństwa zdążającego do zbawienia, Jej macierzyństwo i szczególną opiekę nad narodem Polskim.

Nazajutrz, tj. 13 września odbyła się uroczystość patronalna, w której udział wzięli ks. infułat Józef Sobala z Jastkowie, ks. proboszcz Jerzy Uchman z Jaćmierza i ks. proboszcz Stefan Tokarski z Dąbrówki.

W najbliższym czasie proboszcza parafii w Ostrowcu Św. jak i Radę Parafialną czeka ogrom pracy — budowanie nowej świątyni. Zapobiegliwy proboszcz część materiałów budowlanych już zakupił (i zabezpieczył na placu kościelnym), Ksiądz proboszcz ma cichą nadzieję, że z Bożym błogosławieństwem rozpocznie budowę wczesną wiosną przyszłego roku, czego Mu z całego serca życzył Ordynariusz Diecezji i wszyscy ludzie dobrej woli.

Ostatnim dniem pobytu Biskupa Ordynariusza i Kanclerza Kurii Biskupiej na terenie kielecczyzny była parafia pw. Ducha św. w Tarłowie. Był to dzień 13 września — „Święto Bratniej Miłości”, dzień wyjątkowy dla społeczności tarłowskiej, który na długo pozostanie w sercach uczestników.

Po tygodniowym pobycie w poszczególnych parafiach i wizytacji kanonicznej, bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowskiej odczuwał znaczne zmęczenie, ale głęboka wiara polskięgo ludu i jego wierność dla idei Kościoła Polskokatolickiego podbudowała go i wynagrodziła ten niemały trud.

Ks. Czesław Sziepetowski