Z życia Kościoła

Pięćdziesięciolecie parafii polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie

Lublin1987_08_15

Polskokatolicka parafia w Lublinie przez 50 lat swego istnienia przechodziła różne koleje losów. Pierwsze nabożeństwa odprawiano w bardzo skromnej, wciśniętej w bloki mieszkaniowe kaplicy przy ul. Zamojskiego. Inne były to czasy. O wzajemnym szacunku wśród wyznawców różnych Kościołów i wspólnot religijnych nikt nie myślał. Idea zjednoczenia Kościoła Powszechnego nie zaczynała nawet kiełkować na glebie chrześcijaństwa światowego, a tym bardziej polskiego. Dlatego lubelscy, polskokatoliccy wyznawcy byli prześladowani przez kler rzymskokatolicki, wyśmiewani i wydrwiwani. W roku 1939 doszło nawet do bardzo nieprzyjemnego incydentu. Ks. prałat Dziubiński z parafii bernardyńskiej wtargnął z grupą dewotek do kaplicy i dokonał w niej profanacyjnego spustoszenia. Ale parafia nie upadła z tego powodu, przeciwnie, wzmocniła się i zyskała więcej sympatyków. Z biegiem lat zbudowano piękny dom, dwupiętrowy przy ul. Kunickiego. Mieści się w nim nowa kaplica, biura parafialne oraz mieszkanie dla proboszcza. Niestety, a może inaczej — dzięki Bogu kaplica okazała się za mała. Wierni się w niej nie mieszczą. Muszą stać na ulicy, często w deszczu lub śniegu. Stąd też Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI, od 12-tu lat Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, podjął szlachetną inicjatywę zbudowania dla polskokatolików w Lublinie nowego Domu Bożego, przylegającego do kaplicy.

Inicjatywa, podjęta w początkach tego roku, rychło zamieniła się w czyn. Położono już fundamenty, więcej, na fundamentach zaczęły rosnąć mury. Co za radość dla wyznawców, dla całej polskokatolickiej lubelszczyzny.

Lublin1987_08_15 Arcypasterskie błogosławieństwo na drugie 50-lecie parafii

Uroczystości związane z 50-leciem parafii rozpoczęły się już w sobotę, 15 sierpnia 1987 r., w dzień Wniebowzięcia N.M. Panny, o godz. 17-tej. Mszę Św. koncelebrowali: ks. prob. Jerzy BAJOREK z Kosarzewa, ks. prob. Zdzisław NIEZGODA z Gorzkowa, ks. prob. Kazimierz STACHNIAK z Lipy Lubelskiej. Słowo Boże wygłosił ks. prob. Jerzy RYBKA z Warszawy.

We Mszy Św. uczestniczyli marynarze ze statku „Wieliczka” oraz
zespół góralski z Cichego k. Czarnego Dunajca. Zespoły te zostały zaproszone do Lublina w ramach akcji ,,SERCE DLA SERC”, którą prowadzi dzielny, energiczny, świetny organizator — ks. Bogusław WOŁYŃSKI, proboszcz parafii polskokatolickiej w Lublinie.
Lublin1987_08_15

Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski
poświęca mury nowowznoszonej świątyni w Lublinie
Lublin1987_08_15
Na drugi dzień uroczystości przybył z Warszawy, w towarzystwie ks. doc. Edwarda BAŁAKIERA, Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI. Odprawił Sumę koncelebrowaną, wygłosił podniosłe Słowo Boże. Wspomniał też, przed kazaniem, wszystkich kapłanów, którzy w parafii lubelskiej pełnili służbę duszpasterską — śp. ks. Edwarda Narbuttowicza, śp. Ks. Bpa Juliana Pękalę, ks. mgr. Wacława Ćwiekę, pracującego obecnie gorliwie w Winnipegu w Kanadzie, a w sposób szczególny śp. dziekana Bohdana Tymczyszyna za jego pobożność, oddanie dla Kościoła i najdłuższe lata pracy w tej parafii.

Tuż przed Mszą Św. odbyło się jeszcze poświęcenie pięknego sztandaru parafialnego, zakupionego za 185 tysięcy zł. ze składek wyznawców. Pierwszy Ksiądz Biskup odznaczył ten sztandar Orderem Biskupa Franciszka HODURA, pragnąc w ten sposób oddać hołd tym wszystkim wyznawcom zmarłym i żywym, którzy wiernie trwali i trwają przez tyle lat przy Kościele Polskokatolickim.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się na plac budowy. Tam Pierwszy Ksiądz Biskup dokonał położenia kamienia węgielnego i zamurowania w specjalnym pojemniku 136 nazwisk najbardziej ofiarnych parafian. A potem, na placu kościelnym grała orkiestra góralska, rozlegał się śpiew góralskich pieśni aż echo szło po całym Lublinie.

Pan Marek Kotański i wierni wsłuchują się w "Słowo Boże"


Lublin1987_08_15

Lublin1987_08_15
"SERCE  DLA  SERC"  -  po raz II
Ksiądz proboszcz przygotował odpowiednie akty wyróżnienia dla działaczy ekumenicznych oraz dla działaczy na niwie charytatywnej i społecznej, szczególnie zasłużonych. Akty te wręczali przedstawiciele Rady Parafialnej przed rozpoczęciem Mszy Św.

 • W dziedzinie ekumenizmu wyróżnienie otrzymali:
  — ks. prof. Alfons SKOWRONEK — kierownik katedry teologii ekumenicznej w Akademii Teologii Katolickiej (Kościół Rzymskokatolicki — Warszawa);
  — ks. dr JANUSZ OSTROWSKI — twórca Ośrodka Ekumenicznego Unitas Fraternitatis w Chodzieży (Kościół Metodystyczny — Chodzież).
  Wyróżnieni zostali za to, że w życiu swoim okazywali i okazują serca bliźnim idącym różnymi drogami do Boga. To wielkie zaangażowanie się w wypełnianiu polecenia Chrystusowego, „aby wszyscy byli jedno”, jest ukazywaniem Wielkiego Serca dla innych serc.


 • W dziedzinie służby zdrowia wyróżniono
  — panią Helenę BARTOS — pielęgniarkę z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lublinie, gdyż przez całe swoje życie, od 35 lat, służyła i służy bliźnim na oddziale zakaźnym, niosąc radość i ulgę w cierpieniach.


 • W dziedzinie pracy społecznej wyróżniono
  — pana Mieczysława PIĄTKA — z miejscowości Ciche k. Czarnego Dunajca, prowadzącego akcję „Trza mieć serce”.
  Pan Mieczysław, jako góral, kierowca, właściciel prywatnego autokaru, poświęca siebie i swoje fundusze na niesienie radości chorym,
  dzieciom i starcom w całej Polsce.
 • W dziedzinie ratowania życia wyróżniono w sposób szczególny:
  — pana Marka KOTAŃSKIEGO — (Monar — Warszawa) —
  za jego działalność jako twórcy Monaru — w organizacji ratującej
  życie uzależnionym od narkotyków.


  Z załogi statku M/S Wieliczka wyróżnieni zostali:
  — Marcin LEGUCKI — kapitan — Gdynia
  — Jerzy ADAMSKI — I oficer — Rumia
  — Jarosław MAĆKOWIAK — II oficer — Poznań
  — Tadeusz GRZEŚK — III oficer — Poznań
  — Marek WRÓBLEWSKI — asystent pokładowy — Bydgoszcz
  — Wojciech MAZURKIEWICZ — Radio oficer — Lublin
  — Wiktor RANKE-RUNG — II mechanik — Gdynia
  — Edward JANIK — III mechanik — Sopot
  — Michał KLONOWSKI — IV mechanik — Olsztyn
  — Włodzimierz RYBARCZYK — I elektryk — Gdynia
  — Leszek BŁĘDOWSKI — II elektryk — Gdynia
  — Aleksander BEREŻECKI — ochmistrz — Słupsk
  — Roman KLUZA — bosman — Puck
  — Jan WIŚNIEWSKI — cieśla — Gdańsk-Oliwa
  — Cezary KONIECZNY — starszy marynarz — Chełmża
  — Stanisław NIEDZIELA — starszy marynarz — Gdynia
  — Rafał BRUSKI — starszy marynarz — Bydgoszcz
  — Jerzy NOSAL — marynarz — Gdańsk
  — Leszek DREZEWSKI — marynarz — Gdańsk
  — Marian OWCZYŃSKI — magazynier — Świecie n.Wisłą
  — Józef ROLEWICZ — motorzysta — Gdańsk
  — Józef CZIRSON — kucharz — Tczew
  — Jarosław BARDO — młodszy kucharz — Gdańsk
  — Czesław WĘGOREK — młodszy kucharz — Gdańsk
  — Remigiusz PISKOROWSKI — młodszy steward — Kołobrzeg
  — Wojciech ORENT — młodszy steward — Gdańsk
  Wyróżnienia za uratowanie załogi statku jugosłowiańskiego "Rapoca" podczas sztormu 10° w skali Beauforta. Uratowanie tej załogi, kiedy
  inni odmówili pomocy było też uratowaniem godności człowieka.

Mszę Św. zakończyło poświęcenie ziół przez ks. dziekana Stanisława KOZALA i odśpiewanie dziękczynnego „Ciebie Boga wysławiamy”
za 50 lat wierności Bogu i Ojczyźnie.

Ks. E. Bałakier